Kjeldearkiv:Landeveien fra Hisøy til Grimstad omkring 1890

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

I følge med Yngvar Nielsen, som i 1891 skrev en reisehåndbok for Nedenes amt[1], kan vi tenke oss landeveien fra Arendal til Grimstad for noen generasjoner siden:

"Man fortsætter fra Nedenes frem til Engene Kirke, der tidligere stod i Grimstad og nu er flyttet til dette Sted. Egnen rundt omkring er ganske flad, og den vedbliver ogsaa længere frem at være dyrket, smilende og indbydende. Der aabner sig for en Tid Udsigt til Torungerne. Tilvenstre gaar en Sidevei af til Fævig, hvorpaa der passeres gjennem en stor naturlig Park, saadan som man ofte møder dem i Nedenes Amt; det er da specielt Egetræer, som her ofte ere repræsenterede. Derefter gaar Veien forbi et Stenhuggeri frem til Fævig Skibsværft med store Anlæg og mange Huse rundt omkring. Veien gaar nu en Stund lige i Havstranden under Løvaasen og bøier saa tilhøire, med Stigning opover, hvor den er sprængt ind i Fjeldet. Forbi et andet Stenhuggeri kommer man ind paa en stor Furumo, hvor der i Begyndelsen ligger en Del spredte Huse og Gaarde. Siden bliver Moen tættere og mere sammenhængende, saa Bebyggelsen ophører. Tilvenstre sees af og til Havet.

Efterat man er kommet over Moen, støder man paa den omtalte indre Veilinje, som paa høire Side kommer frem og forener sig med den ytre. tilv. fører en anden Vei ned til Vigskilens Bund. Man ser her fra Høiden ret ud denne Kile, lige tilsøs. Nu bærer det nedover til Vigskilen, ved hvis Bund der ligger et Skibsbyggeri. Veien fører saa langs Kilen og svinger saa tilhøire ind i Landet. Det er en flad Egn, hvor der mellem de opstikkende, lave Knauser findes tæt Bebyggelse. Man passerer bl. A. Gaardene Ugland og Gjømle. Tilhøire sees Fjære Kirke og Præstegaard, hvorhen der fører en Vei. Landskabet bevarer denne samme Karakter, indtil man kommer til Grimstad Kirke, som haves tilhøire. Forbi denne kommer man saa med vakker Udsigt over Indseilingen og Havnen, idet Veien synker raskt ned, til Grimstad."


Samferdsel i Grimstad-området

Fjære - tidslinje med historiske kart | Kystruter til og fra Grimstad | Fra Arendal til Grimstad med dampskip omkring 1890 | Landeveien fra Hisøy til Grimstad omkring 1890 | Fjæreveier 1904 | Grimstadbanen | Grimstadbanen 1915 | Bilruter i Grimstadområdet | Gatenavn i Grimstad | Veinotater fra Fjære | Farende folk rundt Grimstad og Fjære |

<references>

  1. Nielsen, Yngvar: "Nedenes Amt : Haandbog for reisende" s 28-29