Kjeldearkiv:Leksvik skytterlag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk


Dette er en artikkel fra avisen Leksværingen.

Utgivelse: Leksværingen Nr 3 1939
Plassering: Side 4
Forfatter:

Artikkelen Bilde

Leksvik skytterlag

hadde årsmøte 8. januar 1939.

Formannen ønsket alle velkom-
men og håpet at laget måtte få
et godt arbeidsår i det år som
vi nu går inn i. Han rettet en
takk til alle medlemmer, samt
de som har hatt forskjellige
hverv innen laget, for deres in-
teresse og arbeide.

Valgene fikk sådant utfall:

Formann 0. Lutdal, nestf, ing.
Johan Berg, kasserer O. Sve,
sekretær Einar By, styremedlem
0. B. Eide. Revisrorer: Nik. Stok-
ke og Th. Sæthre. Fanebærer:
H. Oldervik. Varamenn i styret:
0. Hjellup, H. Oldervik. og Jør-
gen Røstad. Utsending til sam-
lagstinget: O. Lutdal, varamann
Johan Berg. Instruktører: O. B.
Eide og Einar By. Ammunisjons-
forvalter: Einar By. Anviser-
kommandør: Arne. Aalberg. Til
å sørge for gåvepremier til krets
stevnet blev valgt: Th. Sæthre
og Ole Fjeldahl. Til å kreve inn
kontingent blev valgt: O. Sve-
dal. Festkomite: H. Oldervik,
(form.) J. Røstad, A. Oldervik,
N. Grande, Anna Tronstad, Jor-
unn Lyng, Margit Aalberg og
Kristine Aalberg.

Ing. Johan Berg takket for-

mannen for det gode arbeide

han har utført de år han har
vært formann.

Etter møtet gikk alle til et

veldekket bord, og maten smak-
te meget godt etter alt strevet.

Formannen takket for tilliten

som var vist ham ved gjenvalg,
tiltross for at han bestemt fra-
bad sig dette. Men da han like-
vel skulde fortsette håpet han
at alle som var valgt til de fbr-
skjellige ting, måtte være plikt-
opfyllende og håpet på samar-
beid, dette gjeller ikke minst i
år, da laget skal bygge bane.
Kretsstevnet blir iår her i Leks-
vik og da gjeller det at alle
sammen gjør sitt beste for å få
et vellykket stevne. Form. tak-
ket tilslutt for opmøtet, og års-
møtet var dermed slutt.
— —
LEKSVIK SKYTTERLAG

hadde premie- og mesterskaps-

skytning den 11. januar sistl.

Klasse II

1) Ottar Lurdal 274
2) Herman Oldervik 271
3) Ola Sve 271

Klasse I.

1) Ole Fjeldahl 276
2) Bjørn Østerlie 260
3) Arne Oldervik 259
4) A. Grande 257
5) Einar By 253
6) Ottar Grande 252
7) Nik. Grande 249

Scannet fra avisen