Kjeldearkiv:Lesjabrev HJ 192x-xx-xx

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.

Brev fra Hans Jøraandstad. Udatert, skrevet noen år etter 1920.

Kjære broder.

Jeg kom i dag paa den tanke at jeg skulde skrive nogle linjer til dig, saa kan jeg maaske faa høre lit fra dig ogsaa. Det er nu saa lenge siden vi hørte noget fra hinanden. Det er ikke lenge siden jeg hadde brev fra Ole, men han skriver saa elendi lite, vi for ikke engang høre hva slags tider det er der over, eller hva slags avling det blir i aar. Det staar vel bare godt til hjemme hos dig ogsaa vil jeg tro.

Hva slags tider er det eller blir det i Amerika nu tror du? Her i Norge er det som du vel helst har set av bladene sørgelige tider nu, paa grund av den daarlige valuttaen og det rareste av alt er at ingen ser nogen utvei til at forbedre den på heller. De daarlige tider ellers, kommer vel for en stor del av at landbruket har haft 2 til 3 daarlige aar efter hinanden, de to siste har det over hele landet nesten ikke blit saakorn, ja, ikke paa flatbygdene en gang, og da sjønner du omtrent hvorledes det er blit i fjeldbygdene, det verste har veret aa skaffe sig saakorn, saa havre og erter har vi faat fra Tyskland, en stor del her i Lesja saar nu for det meste havre og erter og slaar det til grønfor. Paa grund av pengenes daarlighet stiger alt nu i pris, ja, det er nesten like saa dyrt nu som i 1920 og stiger fremdeles.

Jeg vedlegger nogle smaablade av din dagbok fra aaret 1889, jeg har gjemt paa dem lenge, nu tenkte jeg det kunde vere rart for dig at se dem en gang igjen. Ta dig endelig saapas tid at du kan sende os nogle linjer med det aller første. Saa maa du leve saa vel og hils din familie saa flittig fra os alle her hjemme. Din broder Hans Jøraandstad.