Kjeldearkiv:Lesjabrev JJ 1900-03-13

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.

Brev fra Jakob Jøraandstad. 13. marts 1900

Kjære søn Lars.

Vi har modtaget brev fra dig som var skrevet den 29de januar, og skulle altsaa for lenge siden været besvaret, men det maa beklages at jeg er af dem som ikke er snar til at give svar. Vi ser af dit brev at det staar godt til med eder, og at i ere friske og trives godt, og dette gleder os meget at høre det av eder selv, thi der hender saa meget av ulykker og skader på din side av havet ogsaa, og det er alene Guds naadige beskyttelse at takke for at man bliver friet fra det onde. Hva vi i Jøraandstad nu angår, saa maa vi fortelle eder at vi lever og ere alle friske, og over saadant maa ogsaa vi være vor Gud taknemmelige. Her i Lesje har været meget sygdom i blant folk, men mest i blant unge folk.

Du hilses saa hjertelig fra din moder, hun har det bestandig saa trabelt med at faa fram sit og kravle sig igjennom. Hun tenker saa ofte paa eder. Marit er ogsaa hjemme i vinter, hun beder at hilse fra hende. Hun holder naa paa at veve lerred. Hvor lenge hun bliver hjemme er mig ubekjent, det er ikke godt for mig at faa greie paa noget. Ole er paa Lysbakken i dag, vor lenge ved jeg ikke. John O. Lysbakken reiste i gaar til Christiania formedelst en sygdom som han havde paa høire side av halsen, da dokter Guldberg ikke torde befatte sig sig noget med den. Johannes er med Anton H. Torhol hos Amon Fladen[?] og syr – det siges at det er den siste kleding han syr føren han reiser til Amerika. I gaar reiste K. M. Kjelshus og 1 i søndre dito. Guri og Johs gaar paa skole i vær sin klasse og 3dje vær dag. Her i Lesje har været sterke vinde og meget koldt, men kun lidet sne. I dag har vi snee nok, sneeplogen gaar baade nordover og syd, men ikke godvær enda.

I Lesje er vist ikke mange uden at de maa kjøbe korn, og mel er nu dyrt. Det siges at den paagaaende krig er aarsag til at alt bliver saa dyrt. – I Jøraandstad har det gaaet noksaa tarvelig til i vinter, da vi ere mange, men vi ere dog […] hittil, gudske lov for det. Vi har ogsaa modtaget et brev fra vor Hans, og han skulde ogsaa havt brev fra os, men min porto rekker ikke til 2 brev, derfor maa jeg bede dig om at saa snart som mulig lade Hans faa læse dette brev thi jeg ved at han lenges efter at faa høre fra hjemme, og at han kommer os meget i hu, ligesom og vi ham, om enskjønt vi nu er langt fra hinanden, saa dør i nok ikke bort fra vores hjerter, thi vore børn er den største skat som Gud har givet os i verden, og er en […] for den tilkommende verdens herlighet. Hvor du eller Hans er eller gjør ved jeg ikke, men eders moder og […] at skrive til eder og i ere vel ikke lengere fra hinanden end at i kan lese sammen, da vi nu ikke har nogen særskilt hemmelighet til den ene fremfor den anden. Marit har vevet en uldvev til kleder paa […], saa har hun spundet 4 mork tona til B. Sta., og moder har modtaget 3 mork for hun spinder for B. Stavem. Paa Kornkveen er alle friske. Jeg vil nu slutte med dette og ønske om at i for være friske og befinde eder vel. Hjertelig hilsen fra eders fader, Jakob Jøraandstad.

PS. Mange reiser nu til A. fra Skogen, ti ere reist og 9 er det som skal reise, sør i bygden mange og 2 piger fra Brenden. Søn til Oline Doset, skredderen, er reist til Amerika.