Kjeldearkiv:Lesjabrev JJ 1902-03-06

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.

Brev fra Jakob Jøraandstad. 6. mars 1902.

Kjære søn Lars.

I dag er det 5 ar siden du reiste fra barndomshjemmet til Amerika. Efter dine siste skrivelser til mig av 3dje januar og 6te februar, ser jeg at det staar godt til med eder, og at det har gaat godt med dig hele tiden, det kan jeg vel slutte deraf, at du er kommen i en saa god stilling, og at det er nok meget at takke Gud for at han har ført dig saaledes hittil. I Lesje kunde det paa ingen maade gaadt således til om du har været her. Her i vaare grender bliver det mer og mer øde og tomt, og folk hilser og undrer seg over hvorledes det skal bli sidst paa.

Svar: Ja, jeg har modtaget 40 kroner fra dig Lars. Tak for den gave. De var meget velkommen, vi havde fornødent bruk for dem strax. Disse fugle var meget skyre, de reiste hid og did, men Gud være tak, de jorde godt der de for hen. I Jøraandstad er det nokså bra. Ole har vært syg i 4 dage, men er nu bedre igjen. Anne har været meget daarlig i lengre tid, og har til dels ogsaa ligget til sengs i blant, men det er dog bra at Guri er jemme og jelper sin mor og os alle. Hun er stor og sterk og duelig og paapasselig til å jelpe til. Jeg er meget bekymret for min Anne, hun har taget meget af paa sine krefter. – Jeg vil sette alt i Guds hånd. Jeg vil ikke tale stort om mig selv, jeg har det noksaa trabelt med at skaffe ved til brendsel i ovnen, og om aftenene saa er jeg tret. Kr. og Ingeborg Stavem vil saa jerne faa brev fra dig. Naar vi treffer dem saa blir talen tilslut om en Lars, og Ingeborg begynder med hovedet på fald og begynder at graate om en Lars osv. De har nu 3 børn og kan snart vente en til. De har sladderaktige tjenere og forholdet mellom disse ektefolk – meget flaut, men saa faar den stakkels hustruen som oftest skylden, men det sidste er meget tvilsomt. Jeg skal nu hilse dig fra din mor og sige dig at hun blev saa hjertelig glad over at du er kommen i en […] og vi med. Den glede overgaar alt andet i verden thi da begynder man først at leve og blive glad, i haabet om at faa nyde den tilkommende herlighet som er i vente for alle dem som her har kjempet i troen for den tro som en gang er over […] de hellige.

Eders broder Jakob er nu skolegut, han er stor og sterk efter alderen og har særdeles gode evner til mangehaande ting. Jeg tenker meget og ofte paa hvorledes det kan blive med ham, om saa kan blive at hans foreldre kan blive taget fra ham, men ogsaa de øvrige af dem som et menneske kan kalde sine. Men man bliver dagstøt bunden i troen og i haabet paa den Gud som er de faderløses fader og som hører deres raab om frelse og forløsning fra den nærværende onde verden.

Jeg skal have havt to breve som skal være fremkommet til eder saa fremt alt er vel til lands og til hafs, og jeg ved ikke andet end at jeg i et af dem skrev at adressen til Marit endres til

Mis. Marit Jøraandstad, adr. Aksel Nergaard, Kjøbmandsgaarden N2, Trondheim. Marit taler meget om Amerika. Til slut […] Guds naade og hans Hellige aand fra eders foreldre, Moder og Fader i Jøraandstad.

PS. Jeg maa bede dig om at du lader vor elskelige søn, Hans, faa lese dette brev.