Kjeldearkiv:Lesjabrev JT 1912-03-10

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.
Brev fra Jonas Thøring. 10 mars 1912.

Kjære svoger.

Deres brev har vi faar en tre ugers tid siden modtaget, gleder os at høre fra kjente trakter en og anden gang, ligeledes at høre at alle er friske og alt vel i saa maade, det er dog trist at høre at I fik en daarlig avling sidste høst, men vaaren staar nu igjen faar døren og da bliver det igjen at tage fadt med godt mod og haabe bedre udbytte neste høst. Faaresten tror jeg at Vårherre har vandt eder der oppe ved Souris forgodt, I har nu haft at sige udmerkede aar hele tiden siden 1900, langt annerledes har det været paa mange andre steder i Nordvesten. Hva os angaar saa er vi friske og strever hvær med sit, det samme kjaak aar ut og aar ind, men jeg tror at ens skjebne paa faarhaand er beskikket, at somme folk kommer saa let igjennom værden, alting ligesom falder i henderne paa dem. Andre stræver og stræver, men blir aligevel staaende paa samme plet aar efter aar, ja, maa slutte omtrent hvor de begynte. Sidste sommer var meget tør og høiavlingen, som faar os jo er den vesentligste, blev paa grund deraf liden, og saa er det da den elendige fornøa om vaaren. I aar begynte det at kjøpe høi fra høsten faar ca kr 200 pr vaag, men det ser nu ikke ut til at blive værst aligevel, nesten alle realiserte en stor del av besetningen i høst da de var […] som man siger. Det er ikke slik nu som faar en del aar tilbage da det nesten ikke var tanke paa at selge et eneste kreatur paa andre tider end om vaaren naar sogningene kom. Nu reiser det forhandlere som kjøber og sender til byerne nesten hver uge. Tidlig paa høsten var priserne noksaa smaa, thi mange vilde selge, nu maa de betale mer skal de faa noget. En stor del av produkter som kan avstaaes saasom smør, ost, kjød, flesk og høi gaar nu til jernbaneanlegget Otta-Domaas og Dovrefjeld. Den besluttede Raumabanen er fremdeles regjeringens stedbarn, den maatte ogsaa faar denne termin nøie sig med stakkels 300.000 kroner, knabt nok til den evindelige stikking og beregning som nu flere ingeniører og 15-30 mand har holdt paa med i over 1½ aar og enda er vel ikke paa langt nær færdig Mest besvær vaalder nok øvre del af Romsdalen dem, da stigningen er saa stor at det falder vanskelig at komme op. De gaar først oppover til Ormheim eller Kylling og saa en sving nedover igjen, den er nu stikket saa paa begge sider af elven, men er endnu ikke bestemt hvilken linje de velger. Banen Otta-Domaas skal være ferdig for trafikk neste høst og naar det ikke havde været Trondhjemmerne med den elendige fjeldbane saa kunne vi kanskje om et aar eller to faaet set den rulle her forbi ogsaa. Ja, det koster at bygge baner her til lands bare planleggingen til stationstomt ved Domaas kosted mangfoldige hundrede tusinder, men saa skall den da ogsaa blive den kostbareste og smukkeste i Norges land. Den ligger høit op under fjeldet bent ovenfor Bondegaarden.

Hva tiderne her nu nettopp angaar, saa er de noksaa trange, alt er en gru, korn og mel som vi faar et aars tid siden betalte 12-14 kroner faar, maa vi nu betale med 20-22 kr. og kaffe, sukker, tobak og kort sagt al ting er steget paa samme maade. Dette ser mig du faar at være en jobbe- eller spekulant tid, der spekuleres i sten, jord, vand og nesten all ting. Fra Stueflotten og sydover faarbi Bøvermoen har grundeierne det sidste aar solgt baade elven og langt rundt den og til høie priser ogsaa faar sligt som før har været betraktet som omtrent verdiløst. Det er vel mellemmend som ved hva fremtiden vil bringe. Tanken skal være den at dæmme op nede ved Bøvren og saaledes sette den nordre del af Lesjaskogen under vand. De vil saaledes regulere vandet i Rauma faar at frembringe elektrisk kraft til et eller andet stort industrielt anlæg. Nok er det jeg tror vi faar en meget rummere tid ialfald saa lenge arbeiderne faaregaar, hva faardel bygden faar i lengden vil tiden vise.

Vi har haft en udmerket fin vinter, aldeles enestaaende faar os her, mildt, pent vær hele tiden, ikke en eneste dag snestorm. Det er ikke faldt over to fod sne alt i hele vinter, nu er det bare saa vidt vi har godt sledeføre. Lille Kristine er nu stor, svær jente, blir 5 aar i juni. Hun har nu baade ski og kjælke som hun har det ganske travelt med. Marit driver i fjøset meget av tiden, hun har nu 9 kjør, 5 kalve og 3 sauer, som alle skryder af en god matmor. Vi har ogsaa tjenestejente, som hedder Marit Kristine Ranem fra Nordland. Hendes mor er eders søskendebarn. Ja, nu roter jeg om saa meget tull at brevet kommer sikkert til at kjede dig. Jeg faar slutte med en flittig hilsen til dig og dine fra os paa Bjølverud. Lev vel fra Jonas Thøring.

PS. Hils Ole og Johan Sveen fra os. Johannes har nylig været her, nu er han vist paa reise. Vi modtog faar et par dage siden et kort fra ham, han var da i Kristiania. Hos Hans var vi strags efter jul, alt var vel hos ham. Mine foreldre lever, men tar nu til at blive gamle. Fader er meget daarlig til at gaa, kan ikke komme over gulvet uden to stave. Marit undres paa om du ikke kan finde en fin calender og sende hende.