Kjeldearkiv:Lesjabrev JT 1913-02-23

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.

Brev fra Jonas Thøring. 23 februar 1913.

Kjære svoger med familie!

Tusin tak faar brevet som jeg faar en stund siden har modtaget. Gleder os at se at alt er vel med eder og det samme kan berettes fra os. Dere har vel hørt at Marit har været i Kristiania i vinter under doktorbehandling. Hun kom tilbage faar en uge siden og er over al forventning bra frisk. Nu har vi uvær af værste slag, en mængde sne er faldt de sidste dage, mer end vi har haft paa flere aar saa det er noksaa tungvint at komme frem uden vei. Her lever folk omtrent som fra gammelt, det fornemste arbeide faaar os mandfolk er at kjøre ved og hugge sundt, lidt timbertrafik i blant. Maasaaen er det omtrent slut med. Til sommerne har vi tenkt at bygge stall og laave, men nu blir det saa tungvindt at det blir vel vanskelig at skaffe til maaterialer. Det er kostbart at bygge her ogsaa nu. Arbeidshjelpen er dyrere og dyrere faar hver tid. Faar nogle aar tilbage fik man snikker faar 80 øre a 1 kr pr dag, nu tar de baade 3 kr og mer, og det svarer langt fra ikke til bøndenes indtekt. Kreaturene er rigtinok i meget god pris, men det blir saa rent forlidet man kan faa til salgs faar aaret, en bra ko betales nu med kr 150 pr stk, og mer faar de beste. Vi har 13 kreaturer småt og stort og 2 heste og nogle saue.

Sidste aars avling blev god, hvilket trenges, da al gronvare er meget dyr, 20 kr og mer faar en tønde korn, og saa al kunstjødselen som nu kjøbes faar hvert aar. Ja, bare Lesjeskogen kjøber faar flere tusin kroner, det ser rart ut, men ved faarsøg viser det sig at det lønner sig, jorden her kan ved tilsetning af de faarskjellige slag kvælstoffe og surstoffe frembringe dobbelt avling.

Arbeidet paa Raumabanen har nu saa smaat begynt, omtrent 100 mand driver nu paa i nedre del af Romsdalen og en del synst paa Lesje, men det bliver nok flere aar før hele banen blir ferdig. I Romsdalen blir det et arbeide uden lige, med svinger, tuneller og overbygninger. Her bliver det intet arbeide før om et aar og kanskje lengere. Ser af dit brev at mange bygger svært derover, det samme er tilfelle her, de bygger og bygger og ser aldrig du til at bli tret. Faar mig synes det at være et av det minst lønsomme nu, da alt er saa dyrt, det vil sige naar man ikke er aldeles nødt dertil. Jeg mødte Marit paa Otta nu sidste uge, over Dovre ser nu alt til at gaa til ro efter det store kav med at faa banen i stand. Arbeidet der er nu faar det meste indstilt, det er kun sjenelegging og pudsing igjen. Butikkene og restourantene langs banen staar tomme, slusken er reist og jentene staar saargfulde igjen med en liden enten paa armen eller i barmen. Det blir nu vist bare tull jeg skriver saa det er best jeg slutter. Med en flittig hilsen til dig og dine fra os her paa Bjølverud. Jonas Thøring.

PS. Kristine er stor, frisk jente, hun snakker meget om […] Jøraandstad. ”Hels en fraa me” siger hun. De hilses fra din broder Johannes, han er her hos os nu. Du siger at du vil vil sende mig et blad hvis jeg ønsker. Tusind tak. Ved Endre Stavem faar jeg tilsendt Decorah Posten, hvis ikke vilde jeg vært meget glad over at faa Skandinaven. Et av eders engelske county blade vilde glede mig at faa. Jeg faar ogsaa et county blad fra en av mine søskendebørn i Iova og det synes jeg er morsomt at faa. Faarresten hvilken som helst blad modtages med tak.