Kjeldearkiv:Lesjabrev ON 1926-11-01

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.

Brev fra Ole og Nettie Norsletten, Canton, Sør Dakota. 1. november 1926.

Kjære Jøraandstads.

Da vi ikke fikk treffe eder og sige tak for hva I sendte os før vi reiste, saa vil vi gjøre det nu om det blev lidt lenge før vi skrev. Det vil bli saa traadt med at komme til rette efter flytningen. Vi er ukjente her enda, saa vi ved ikke hvorledes vi vil like os her. Det er meget norske folk, og det tales norsk en hel del i byen, men det er norsk gudstjeneste kun hver tredje søndag, men saa er der oppbyggelse i kirkens basement hver tirsdag og der kommer ikke saa faa, helst ældre folk.

Vi lever tæt ved jernbanelinjen og her gaar 10 pasagertog for dagen foruten fragt-tren om natten, men naar man blir vant med det saa gjør det ikke noget større forstyrrelser. Byen har ca 3000 indbyggere, hovedparten norske. Du Lars kan ta dig en tur til fællesmøtet i Northwood, som du vil ha seet omtalt i V.J.B. Jeg maa gaa dit, da jeg er sekretær for dette møtet.

Her er fint veir, men noksaa koldt allerede. Man er nu i kornhøstens dage her omkring, og længere syd blir det meget corn (mais). En stærk storm en 6 mil syd ødelagde avlinge og rev ned en del huse paa en strekning av nogle mil, men intet menneske kom til skade.

Saa faar I leve vel og det gjør man kun helt i fulleste menig ved at leve i og for Herren.

Med kjærlig hilsen til eder alle fra os. Eders Ole og Nettie Norsletten.