Kjeldearkiv:Menighetsspalten (Nr 48 1939)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en artikkel fra avisen Leksværingen.

Utgivelse: Leksværingen Nr 48 1939
Plassering: Side 3
Forfatter:

Artikkelen Bilde

Indremisjonens 50-årsfest

på Leksvik bedehus siste søn-

dag ble en hyggelig å rik fest-
stund, tross at oppmøtet ikke
var stolt. Næstformannen klok-
ker Skålvik åpnet festen, hvor-
etter musikklaget spilte og sang.
Emissær Aksnes holdt festtalen
over dagens epistel, en grundig
og varmhjertet tale fra denne
hedersmann og veteran i indre-
misjonen.

Festlederen gav så en histor-

isk oversikt over de 50 år og
så fulgte bevertning. Søster Kla-
ra og fru Tangvik sang etpar
sanger. Vi fikk så hilsener fra
de andre kristelige organisasjo-
ner i bygda ved Edv. Grande,
K. Lorentsen, Ole Fossan, G.
Hønnås, O. Skålvik. Aknes hil-
ste fra kretsstyret.

Sokneprest Tangvik avsluttet og

bragte ungdomsforeningens og
menighetsrådets hilsen.

Utbyttet av festen, iberegnet

offerkonvoluttene, ble 114 kr.

Leksvik kirke.

Dessverre ble ikke arbeidet

ferdig, så den nye ovnen kunne
brukes siste søndag. Den vil bli
brukt første gang ved gudstjene-
sten 17. desember.

Det hadde vært godt om vi

kunne ha tatt det øvrige oppus-
singsarbeide nå med det samme,
men planene er ikke kommet
tilbake fra riksantikvar og de-
partement, og dessuten har vi
ikke nok penger.

På nyåret vil innsamlingen

fortsette. Gaver kan sendes me-
nighetsrådets medlemmer og
kirkeforeningens styre. Kasserer
for kirkeforeningen er frk. An-
nette Aalberg. Kvittering her i
bladet. Fra nyåret vil det bli særskil-
te innsamlingsbøsser i kirken.

Gudstjenester.
Søndag 10 des. Stranda kirke.
Lørdag kveld og søndag em.
bibeltimer i Vanvik ved sogne-
presten. Se oppslag.

Søndag 17 desbr. Leksvik kirke.

Altergang dersom noen melder
seg før gudstjenesten. Husk kir-
keblokken med en gave til de
trengende til jul.

Scannet fra avisen