Kjeldearkiv:Misjonsmøtet på Steinsli i 1897

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kjeldearkiv:Misjonsmøtet på Steinsli i 1897. Dette er et utdrag av Ludvik Olsen Breilids historikk om Nordlien kapell, datert 18. mars 1946, Breili N. Toten. Under et misjonsmøte på garden Sør-Steinsli i Nordlia i Østre Toten lovte verten, Peter Sigvart Annekstad, å gi 5000 kr til kirke i Nordlia. Dette utløste bygginga av denne kirka, som sto ferdig i 1901.


”Like etter jul i januar 1897, julen ble den gang regnet til å vare til tyvendedagen, holdt gardbruker Peter Sigvart Annekstad på Stensli søndre et misjonsmøte. Dette var en slags kaffesammenkomst som gikk på omgang blant gardbrukerne. Presten i sognet var som regel med, om han hadde anledning.

Denne gangen var sognepresten, den erværdige Emil Bie og hans personalkapelan M. Bjønnes Jacobsen, senere biskop tilstede. Min mor, Laura Olsen og to av mine søstre var også tilstede. Mor var den gang eier av Breili gård og den store Stenersenalmenningen i Gran. Hun var innbudt fordi hun sto som medlem av en kvinnemisjon i Gjøvik.

P. S. Annekstad var den gang en noe tilårskommen ungkar. Nå hadde han bestemt seg til å selge gården og flytte til Kristiania. Noe han nærmest var blitt forledet til av en ungdomsvenn som bodde i denne byen. Avgjørelsen vakte stor oppsikt for Annekstad var en driftig gårdbruker og enda ivrigere og dyktigere husdyrmann – og en ubetinget enestående dyktig melkeprodusent, som allerede på den tid var oppe i en årsproduksjon på bortimot 50 000 liter av en besetning på 18-20 melkekuer.

P. S. Annekstad ga her under misjonsmøtet et bindende løfte til sognepresten om å gi kr. 5000,- til en kirke eller kapell i Nordlia. Tanken om en kirke i Nordlia hadde han gått med helt siden han gikk til konfirmasjon. Den lange kirkevei fra Nordlia og til Hoff syntes han var meningsløs lang for en konfirmant hver eneste uke. Og da en av hans samtidige lesegutter som gikk helt fra Aasstuen nær Breiskallen døde straks etter konfirmasjonen, og en annen konfirmant, sønn fra Revold også var syk utover høsten, dukket disse tankene om en kirke i Nordlia oftere og oftere opp. Derfor ville han opprette et grunnfond på kr 5000,- for på den måten å realisere sin ungdoms plan, kortere kirkevei for folk i Nordlia. Fra Aasstuen til Hoff er det 20 km, fra Nordby til Hoff er det ca 17 km.

Etter misjonsmøtet hos P. S. Annekstad ble det så liv i arbeidet med å skaffe kapital til bygging og med å ordne de nødvendige formaliteter.”