Kjeldearkiv:Norgesbrev fra Ole H. Yndestad 1939-09-16

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norgesbrev fra Ole H. Yndestad 1939-09-16
Konvolutt US philatelic 1925.jpg
Informasjon om brevet
Dato: 1939–09–16
Fra sted: Sogn og Fjordane, Gaular
Fra: Ole H. Yndestad
Til: sønnen
Til sted: USA
Nr. i samling: 1396
Samling: Norgesbrev
Oppbevaringssted: Jan Anders Timberlid
Tagger: Årsvekst og avling, Værforhold, Amerikanske forhold, kirkeinnviing, riksantikvaren, Nærmiljø, dødsfall
Viktig: Denne artikkelen kan kun endres av administratorer. Dersom endringer trengs, vennligst ta dette opp på artikkelens samtaleside eller med en administrator.

Kjære Saan med Kone og børn.

Eg takka for siste brev, da va bra du fek at den plassen du havt forladt[?] fordi du ekke hadde dine papirer i orden, dar æ vel like stor trafek som før. Heime jeng da sin jemne gang, alle friske. Olsokedag elle den 29 Juli slo me aa høie aa daa va eg bestemt aa skrive, men da vorte usat gaang paa gaang so da vart ikke før i dag. Me fek et bra aar i høivinna, va ekke so lite regn men so kom dar endraa austavindstur so høie stod ekke so lenge i Hesjane like vel, om me fik mye haa veit eg ikke for me har fot os silo bing me tog den Unda[?] baaen aa kjørde bingen, me hev bære 6 eller 8 las med tor haa, her va so godt veir i haust at da vaje[=va ikkje] vanskelig aa faa den tor ind nu, da h[a]dde vore verre te aa fo plas te den, da meste eg er ræd for den i bingen er den var alt for tør te ha der i bingen.

Du var vel ikke paa Søndfjæstemne[?] i aar. Overt Sjelbrei vart ny formand i aar kansje han har vortte Prest ogsaa. I Sommar var her heime fraa Amerika en Lærererrinde, hendes bestemor va[r] [sø]stra has Søren Enjabø haaja. Før ho reste heim hadd ho henvent sig til Hans Andersen aa hadde git hende adressen te Mikkal Hjelmeland for ho ka[n] ikke mere nor[s]k en nokre ord ho hadde lært af beste mor. Mikkal Hjelmeland ut paa Enjabøhaajin aa fek helse paa desse slægninger ette Sørn haaja[..] [?] og helste paa Tosten og hans folk. Ho hadde et søskendebarn Trondjem[?] velde ogsdarte sia velde vjja [=vitja] alle Urope[i]ske lande før ho restebake kanske ho de mange Am[e]rikafolk som vat torpederet med denna[?] K[r]igen braut ut.

Ja no æ da vorte Krig at, sist her va krig va de ute baade du aa Albert Olav. Hans kom heimat, men det er sagt denne gang vert Norge med i Krigen. Eg les ikke noget større om Krigen da kan være vis dar stend noget i Firda, so har me Radio men om kveldene daa kjem nyheten ite kl 10 daa æ eg sovna. Da va fælt aa sjaa den dagen krigen var erklært kor folke kom kjøirande med mjøllas aa Billas for[?] dar ogsaa Lasta med mjøl.

So maa eg fortelle lit om den store dag i Bygsta da vert de 11 Oktober daa skal den Gam[le] Kjerja indvias paa Melkeplassa baade Snekkara aa Malara arbeidar i fult trav, eg trur dei seie at dar æ 7 man som maala, 2 fraa Oslo som Rigsantikvaren hev sent hit/her[?], de andre er folk her fraa bygden. Oslo malaren hev skrabt maalingen af preike stolen aa seier at den første som har malt preikestolen har vært en Kinesi[s]k[?] uremakar aa fraa da 1700 syttende aarhundre. Gamle Petter Selberg sa at da va en S[n]ikkar fraa Byn som arbeide Preikestolen. Alterstavlen skal ha vorte pæner men Moses stend med ho...[?] paa som før. Kristus bildæ hev like grinete ansekt som før. Me hev et framifraa Haust ver, me kunde jenne slaa haa 2 gange, men me hev lætened[?] kjøre aa daa hev me sla[a]tte kara goenok. Daa me so aa bejynte eg aa laugg aa skarned noken Selje, jammen vegs dar op lange røniger[?] likedan med noken hæg. Af da torre kalde veir me hadde i vaar vart her ekke myje eple hos os. So va da den stotorven du vilde me skulde sende. Ja naar Rasmus Fauske kjem te Amerika so me sende dig en stutorv, men da kunde vel vertte en raa om ikke Rasmus Fauske reise, da jeng vel an aa sende den med posten engang. Me æje bejynt aa ta op potætene enda me hev [?] storestyje i lonaa. Ottar hev ekke v[o]rre med i haus[t?] arbeide har med den Ingenør som stik ut linjen for Elekteresitet, han trur de er snart færdig no, har lit at po Helmeland aa so op brækka. D[a]værste er de veit ekke kor de skal faa betaling fraa vis ekke Bygsta aa Sauda sokn skaffa Kr 35000 daa vert her ekke Elægtresitet aa daa er her ekke kappital aa ta af om de vil desse 2 som har vore med denne Insjenør skal arbeide for ingen ting ved vi ekke.

Eg hev ekke meir at s[k]rive no, Agsel Bygsta døde for et par maanes tid sia. Andrias Aase var begrava siste Fredag. Lars A Moen og Maalfred Haugsbø dottra hinna Signy æ ring forlovet. Eg faar vel slutte no. Da vert so at ho Odron ska paa Ungdomskulen, eg trur ho hev meire lyst for dans en for skule. Eg ve skri[v] te henne Anna hennes son Helge som er ute te sjøs desse Tyske undervans baatene var fæle, s[k]yte fredelige sjøfol i sænk. Du være med Kone og børn helset f[r]aa Far aa Bestefar

Ole H Yndestad