Kjeldearkiv:Norgesbrev fra Oline Molde til Elen Ryan 1906-07-01

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norgesbrev fra Oline Molde til Elen Ryan 1906-07-01
Konvolutt US philatelic 1925.jpg
Informasjon om brevet
Dato: 1906–07–01
Fra sted: Nord-Trøndelag, Verdal
Fra: Oline Molde
Til: Elen Ryan
Til sted: USA, Washington, Stanwood
Nr. i samling: 386
Samling: Norgesbrev
Oppbevaringssted: Jostein Molde
Viktig: Denne artikkelen kan kun endres av administratorer. Dersom endringer trengs, vennligst ta dette opp på artikkelens samtaleside eller med en administrator.

Kjære søster [?]

Dit brev har jeg [...] siden modtaget og som jeg takker for, jeg vilde da ha skrevet strags men jeg var da igjen dorliggere en tid og da ved vel ogsaa du som har været saa meget dorlig vor modløs en er, men nu Gud ske tak er jeg bedre. Vi lever som vanligt, her er nu folk som berusede af kongestasen, de øsler med penger som om de havde et hav at tage af, ja de[t] er nu de rige og løntagere. Men vi som er fattige er lidet begeistret, vi maa betale til siste øre, og de[t] vi skal kjøde og leve af er daabeldt saa dyrt som før for dem forhøier tolden saa paa aldt, saa om den fattige arbeider baade sent og tidlig saa nytter det ikke, men nor en har begynt her er det ikke godt og komme her ifra. [Men?] det [?] liden glære og [hø]re tale om alle de flotte mid[da?]ge og ol stas, og mangen fattig ved ikke om aftenen vad en skal have om morgenen, jeg tror ikke de[t] saaledes kan være guds vilje.

Jeg vil da fortelle dig at Elanner Larsen Bisan er død, hun skulde gaa over garden og falt død om af hjerneslag, den som arvede i vestre Lerfal giftede sig i vor med sin kjene[s]tepige og en 3 uger efter døde hun i barsølstilfelde, hun var syg lenge og maatte kjøres paa syge huset, og barnet blev taget i stykkesvis, og døde nogle dage efter. Peder og Serrianna Skorsetstuen er død. Ellen Ryppe er død og Marie Borgen.

Jeg ser af dit brev at kjænestepigerne har lige saa meget for en maanet som [...] har paa et heldt aar hos lensmanden, og hun har det strengt da dem for har haft to piger og hun er alene, men saa er de ogsaa snild og synes meget godt om hende. Jeg ser Julianna har flyttet, jeg forstor ikke at hun vilde de[t]. Julianna har ikke skrevet til meg paa lenge og jeg synes de[t] har været saa kjært og faa høre ifra hende, men dig kjære søster kan jeg ikke takke nok for din godhed imod mig, men Gud belønner baade dig og dine, det er jeg sikker paa. Jeg forstor de[t] ikke men ver gang jeg modtager brev ifra dig, saa drømmer jeg om dig en 3 nætter i forveien. Jeg synes se dig saa levende, og jeg tror som du nu er, og jeg er saa glad men vor skuffet bliver jeg [ikke da nor jeg vogner] og ser de[t] ikke er sandt, Gud ved om vi treffe[s] mer her paa jorden, men gud give vi for træffes i himmelen. Jeg var 12 aar da du reiste, og siden har jeg lengtes saa inderlig efter at treffe dig, men mest siden Annius[?] døde. Men de[t] maa vel være saa, did skal du og ikke lenggere, og da maa vi være forneiet vist de[t] er gu[d]s velje.

Ole er paa veiarbeide og slider tung[t]. Anna og Alna er hjemme. Anna er saa svag til hilsen, hun har blegsodt eller blodfattig saa hun ikke kan bort og kjæne. Her er kaalt surt veir og grøden ser dorlig ut.

Jeg maa da slutte kjære søster. Lev saa inderlig vel du og dine. Hils alle ifra os alle

din søster Oline Molde

Kjære dig du maa skrive snart. Lev vel