Kjeldearkiv:Norgesbrev fra Sivert O. Negstad 1899-10-23

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norgesbrev fra Sivert O. Negstad 1899-10-23
Konvolutt US philatelic 1925.jpg
Informasjon om brevet
Dato: 1899–10–23
Fra sted: Møre og Romsdal, Averøy, Negstad
Fra: Sivert O. Negstad
Til: sønnen
Til sted: USA
Nr. i samling: 819
Samling: Norgesbrev
Tagger: Religiøsitet, Værforhold, ulykke, dødsfall, Nærmiljø, avis, dødsulykke, Økonomiske kår, fiske, Arbeidsliv, lønn, fiskepriser, pengegave, Kvinnekår, enkehjelp, båtkjøp
Viktig: Denne artikkelen kan kun endres av administratorer. Dersom endringer trengs, vennligst ta dette opp på artikkelens samtaleside eller med en administrator.

Negstad 23de October 1899

Elskede Søn

Efter pligtskyldighed opfordres jeg herved til at skrive nogle linier og tilsende dem en tak for deres forlengesiden modtagne Brev til os, det er en sand lettelse for os at erfare at det gaar dem vel der ude paa Prærien, at de besider baade Sunhed og midler til at komme eder frem ihjennem livet og jeg vil tillige ønske Albert til Lykke med antagelsen af sin Daabspagt da mit ønske er at han maa beholde det i hjertet saavel som i hukommelsen for hele Livet, jeg kan fortele eder at vi er frisk som sedvanlig men vi har haft et ubehageligt Veir næsten i hele Sommer, med regn og Taage og i den sidste tid ødeleggende Strømme der har forvoldet uhyre Redskabstab og tillig mange menneskeliv. Natten mellom 13 og 14 October oplyser Aviserne alerede at 50 farkoster er gaaet under saa det bliver vist et stort antal som blev begravet i bølgerne og derav er desverre 2 bemandet Skje[k]ter tilhørende Bremsnes Sogn den ene er Ole Halsteinsen Søbstad med sine tvende Brødre samt Peder Kristiansen Negstad, den anden er Iver Kristofersen Røsand med 6 mands besetning. Ole og Bernhar er ogsaa bege ude paa same fangst i Aar og kom ihjen snep og snau for vegne men Folk og Fartøi var i god behold og dem var tillige heldig at fiske den første Uge dem kom der saa dem hav[er]190 Kroner pr mand ti Silden har staaet høit i Pris hun var nu gaaet op til 35 Kroner Tønden. Fiskeriet har foregaaet paa Titerhavet en fire til 6 Mil fra Land.

Hvad Aarveien angaar saa er det vist noget under et Midelsaar, høet var meget besverlig at faa tørret og endel deraf kom meget tilskade.

Jeg har forresten ikke noget mere iser at skrive om og saaledes vil jeg slutte denne gang. Mens jeg skriver faar jeg ny post som beretter at 250 Mand er omkomne nemte nat paa Titerhavet og det befrygtes endog at vere mange flere thi der kom mange Nordlands Skje[k]ter som Seilte paa havet med det same og hvorom ingen beretning foreligger.

Kjære tag det ikke ilde op at jeg tillader mig at opfordre baade dig og flere af dine Landsmend derove om de vilde gøre vel og sende en liden skjæv til de efterlattes fattige Enker og Børn, om saa er skal jeg med fornøielse modtage det og besørge det paa bedste maade men om saa er at nogen ef dine Landsmend derover skulde føle sig draget dertil saa maa du opgive mig deres navne og gavens størelse for hver.

Ole reiste om Onsdag til Vestlans byerne for at Kjøbe en Skj[k]ete til Hermansen istedet for den som Iver Røsand førte.

De faar vist bedre oplysning ihjennem Aviserne om hele tildragelsen end jeg formaar at give.

Tilslut er de venlig hilset ifra Hjemmet.

Skriv tilbage snarest mulig tilbage.

Undskyld min daarlige Skrivelse og Lev vel i Herren.

Sivert O Negstad