Kjeldearkiv:Søylehuset på Ekeberg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Søylehuset på Ekeberg

Det står der som et klassik gresk tempel, det hvite "Søylehuset" på Ekeberg. Huset startet sitt liv på Kampen, før det ble gjenoppført der det står idag.

Nordstrands Blad hadde i slutten av 1960-årene et intervju med arkitekt fru Ina Backer ved Oslo bymuseum. Hun kunne fortelle om Søylehusets fascinerende historie. Hun forteller at bygget opprinelig var "Et av de mest særpregete anlegg ved Petersborg på Kampen, på gården Bergsløkkens grunn. Et gammelt fotografi fra Bergsløkken viser Petersborg med alle søylene i behold. Søylehuset ble kronet av et enkelt saltak og fremsto da i sin ide fullstendig som et klassisk tempel med en huskjerne omgitt av søyler. Hos oss i Norge er dette en enestående utforming. -I et lengre tidsrom, det vil si fra 1828 til 1867, er det ikke noe å finne i kildene om Søylehuset, unntatt hjemmelsdokumenter når huset skiftet eier, noe som skjedde flere ganger. Først i branntaksten for 1867 hører vi om gangen med de 18 søyler. Men dette betyr ikke at søylene først stammer fra denne tid. De kan være meget eldre, kanskje helt fra 1828. Derimot har de fått sin nåværende innkledning i 1867 samtidig som hele huset har fått ny panelkledning. Omkring århundreskiftet må gavlssøylene være blitt fjernet, og huset fikk diverse utbygg. Hust ble oppdelt i flere boligenheter, og mot vest ble laget en svalgang i annen etasje i søylegangen.

Prektig gave

I 1963 ble Søylehuset tatt ned, da den daværende eier, J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik, skulle utvide sine lokaler. Søylehuset ble gitt til kommunen, og fabrikken bekostet demontering og oppmåling av huset. Nå skulle det gjenoppføres på Ballsletta på Ekeberg i restaurert stand med alle 18 søyler og danne et tun sammen med det siste eksemplar av de gamle arklåver som fantes i Christiania bymark i tidligere tider. Tunet skulle være et sentrum for idretts-og fritidsanleggene på Ekeberg, og det ærverdige gamle løkkehus skulle bli serveringssted for hovedstadens publikum, som dro til det vakre Ekeberg for å trekke frisk luft. Foreløpig ble det nedtatte huset lagret delvis i arklåven.

Ulykkesnatten

Men natten mellom 20.og 21.juli 1963 ble en ulykkesnatt. Arklåven brant ned, og med den de lagrede materialer fra Søylehuset. Det ble allikevel bestemt at det skulle gjenopføres med de materialer som var igjen. Forst da sneen gikk våren 1966, begynte reisingen av Søylehuset på kjellermurene, som var støpt tidligere. Ved gjenoppføringen ble husets utvendige skall restaurert, for en del med de gamle materialer, innvendig bare kaférommet med de originale takbjelker og det gamle panel Resten av rommene, kjøkken og anretning i første etasje og en liten leilighet i annen etasje, fikk en tidsmessig innredning med moderne materialer. Fra sesongen 1967 trådte så det gamle lyststedet igjen i funksjon og dermed var sikkert et lenge følt savn ute av verden, sier arkitekten til slutt. Vi håper bydelen og antikvariske myndigheter vet å ta vare på denne unike bygningen som er et kulturmine av dimensjoner.Kilder

  • Pedersen, Gunnar: B.1: Aktuell historie. 2008. 161 s Utg. Nordstrands blad. ISBN 978-82-303-1118-9. S. 146: Søylehuset på Ekeberg.Lavendel.JPG Artikkelen er basert på «Aktuell historie», Gunnar Pedersens spalte i Nordstrands Blad, som senere har resultert i seks bøker. Den ble opprinnelig publisert som NB 139 den 01.09.2002. Litteraturlista er den Pedersen oppga i sin utgave av artikkelen.

Flere artikler finner du i denne alfabetiske oversikten.