Kjeldearkiv:Samvirke-sangbok for alle

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Illustrasjon til underavdelinga "Samvirkesanger" (Eline Moen, 1946)

Syng som du kan - samvirke-sangbok for alle kom ut på Norges Kooperative Landsforenings Forlag i 1946. Boka ble illustrert av Eline Moen, og var delt opp i fem underavdelinger: Nasjonale Sanger, samvirkesanger, litt av hvert, barne- og vuggesanger og julesanger. Det som er transkribert under er kapittelet «Samvirkesanger», som er transkribert i sin helhet.

Samvirkesanger

15. Å virke sammen mot felles mål

Melodi Å bære vatten å kjøre ved

Å virke sammen mot felles mål:

Å hjelpe alle dem som lider.
å holde sammen trass kjevl og skrål,
å være trofast alle tider:
Det er det første vi lære må,
om vi som samvirkes flokk skal stå

og for vår sak
slå gode slag,

så seier vi engang kan vinne.

Det annet er at kun ærlighet
vi mot selv og andre øver,
og så at vi kun med kjærlighet
alt vrangt og skakt å møte prøver.
Det er det annet som vi lære må
om vi som samvirkes flokk skal stå

og for vår sak
slå gode slag,

så seier vi engang kan vinne.

Det tredje er at vi aldri stopp
skal si om vi et mål nådde,
men at vi bør minst på neste topp,
før stilt og rolig vi kan få det-
Det er det tredje som vi lære må
om vi som samvirkes flokk skal stå

og for vår sak
slå gode slag,

så seier vi engang kan vinne.

Men er det dette vi helt «kontant»
og ei det aller minste prutter,
og for vår sak gir den siste slant,
da er vi riktig «andelsgutter».
Da kan vi litt av det vi lære må
om vi som samvirkes flokk skal stå
og for vår sak
slå gode slag,
så seier vi engang kan vinne.

Det vil nok komme sånn litt av hvert,
av hva vi allerminst kan vente;
men selv om mye blir vrangt og tvert,
vi kraft å møte det skal hente.
Med samhold, trofast og ærlighet,
med god forståelse og kjærlighet
samvirkets sak
blant folkets lag
sin seier nok engang skal vinne
Isak Bjerknes

16. Den broderkrets som rundt på jord.

Melodi: For norge, kjempers fødeland.

Den broderkrets som rundt på jord

nå teller millioner,
går stadig fram i rettferds spor
til seiersklokkers toner.
Vårt motto det er: Enig - sterk;
vårt arbeid det er: Felles verk,
vår fylking vokser og blir sterk,
vårt mål seg skjønt fortoner.

Før sto det kamp i alle land
med seir for kapitalen,
nå samler vi oss alle mann,
og vekker folk av dvalen.
For frihet, broderskap og rett
bort med det onde vi har sett,
og selv om kampen ei blir lett,
blir seiren vår på valen.

Vi er med livet selv i pakt,
dets rett vil vi beskytte.
i rettferds navn vi holder vakt
mot rov - i hus som hytte.
Slå broderkrets i by og land,
lys all utbytningsferd i bann,
så sant vi alle vil - vi kan
et mektig samband knytte.

Hvis saken vår skal framgang få,
vi må ei krefter dele.
Nei, løft i flokk selv i det små,
så blir det stort det hele.
Til felles gagn, til felles vel
vi lover alle her i kveld,
slå enig ring om N. K. L.
og gjør det stort det hele.
T. H.

17. Det går et mektig tog.

Melodi: Se Norges blomsterdal

Det går et mektig tog

igjennom verdens nød og strid,
med vekst fra tid til tid,
med bud på alle språk.
/: Det åpner veien frem
til lykke for de tusen hjem,
med trygd for alle som
med oss i takten kom :/:

Det trår så tungt og støtt,
til skrittgang er det ofte nødt,
alt stort i trengsler født
og titt av motstand møtt.
/:Med toget skrider frem
fra grend til grend, fra land til land
de fottrin høres kan
vidt over verden hen. :/:

De millioners takt
har verden til å lytte brakt,
har folkets tanker vakt,
vår seir til rette lagt.
/: Det er arbeidets tid
på seier for vårt samholds makt,
en verdens-broderpakt,
en fredens landevakt. :/:

Så drager vi forbi,
hvor krigen brant og nøden slår
de svære ulivsår
i folkets samfunnsliv.
/:Vårt merke: hånd i hånd,
er født av nye tiders ånd,
det læger gamle sår
og verdens redning spår. :/:

Den gamle handelsmakt
har avlet krig og nød og strid.
Vi varsler inn en tid,
da den i grav er lagt.
/:Og over grensene
vi rekker glade hendene
til samholds-vennene. :/:

18. Det faller et frø.

Melodi: Mens nordhavet bruser.

Det faller et frø i den varme jord,

snart spirer det opp over mulden.
Med tusener spirer ikapp det gror,
snart trasser det stormen og kulden.
Med sugerøtter i jordens favn
gror skogens kjemper til folkets gagn.

Vi vil være kjemper i livets skog
med vaiende vårfriske faner
mot sløvhet og urett i kamp vi dro
på brorskapets fredlyste baner.
Langt fram på veien vi alt er nådd
med tankefrø som i sol er sådd.

Det frø som i hjertenes muld vi sår,
skal vokse til skoger av ranke
og stålsatte viljer som enig står
om samvirkets lysende tanke.
Med felles vilje for felles vel
blir alle herrer og ingen træl.

Arbeidet, den bærende søylerad
i samfunnets veldige tempel,
skal gjøre hver utøver fri og glad,
når det får vårt samvirkestempel.
Følg fanen taktfast, se opp, se frem,
vårt mål er lykke i alle hjem.
H. Østerholt.

19. Det er som eit under.

Melodi: Ifjor gjet' e gjeitom

Det er som eit under

at kornstråi veike
i havstorm kan veksa
seg rake og keike.
Når eiki ho brotnar,
når husi dei ragar,
stend vesale stråi
so fjåge og svagar.

Koss dette kan ha seg?
Dei tyr seg tilsaman
og varar og vardar
kverandre med gaman.
For det skal me merka:
med råd og med lempe
og broderlig semje
kan strå verta kjempe.
A. Hovden

20. Vi vil samling om samvirkesaken.

Melodi: Millom bakkar og berg.

Vi vil samling om samvirkesaken,

gjennom samhold vi styrke vil få.
Høyt vi løfter vårt merke mot dagen
inntil alle vår sak vil forstå.

Ja, la regnbuebannerets flamme
skyte gnister og tenne vår tro.
La vårt mål bli det ene og samme:
å se samvirkets grunntanke gro.

Vi vil kjempe for menneskelykke
og for fred - det forgjettede ord.
Vi for velstand og frihet vil smykke
hvert et hjem over hele vår jord.

Under samvirkets manende merke
vi masjerer mot fremtidens land.
Gjennom håpet, det lysende sterke
ser vi dagningens skinnende rand.
T. N.

21. Kom brødre og søstre bli med i vårt lag.

Melodi: Snart dages det, brødre.

Kom brødre og søstre bli med i vårt lag

rykk inn i vår stridende hær.
Vi vender vårt blikk mot en lysere dag.
Vi vet vi de seirende er.
Ja bryt med det gamle, tred inn i vår takt,
du vet dog, at samhold er makt.

Du gikk med din lønning til høkeren hen,
du ga ham din fattige slant.
Han vokste, ble en av de mektige menn,
du kjøpte deg bare til fant.
Du hadde ikke lyttet til det som ble sagt,
at samvirket, det er en makt.

Du ga din tributt til den tallrike flokk,
som bare på utbyttet ser,
som høster gevinsten, som aldri får nok,
men roper bestandig på mer.
Du hadde ikke lært om din velferd stå vakt,
at samvirket, det er en makt.

Ad tusener veier de buktet seg frem
og sto som din tjenende ånd.
Men snart ble de herrer i hus og i hjem,
og bant deg i skyldnerens bånd.
Da var det vel kanskje din vilje ble vakt,
da grep du til samvirkets makt.

Og samvirket skal til et verge vi smi
i striden for frihet og rett.
Ved samvirkets våpen vi kjemper oss fri
og sprenger det kvelende nett.
Til fremtidens bygning er grunnvollen lagt
i samvirkets styrke og makt.
Reinert Torgeirson

22. Stormen er stilnet.

Melodi: Sønner av Norge

Stormen er stilnet, men brenningen bryter

brølende vilt over klipper og skjær.
Samfunnet slemt havarert nå flyter
om som en skute med ribbede rær.

Hvem kommanderer?
Hvem navigerer?

Hvem står til rors i det disige gry?
Mannskapet samler seg og og diskuterer
kursen som nå må bestemmes på ny.

Hittil drev skuten for tidenes vinde
med egoismen som storseil og ror.
Nå må vi edlere drivkrefter finne
all tyranni må vi slå over bord.

Kursen må vendes, -
nå må det tennes

nye og sterke lanterner i topp.
Samvirkets mektige storseil må spennes,
da svinger skuten i solbrisen opp.

Vi som har lært oss å ko-operere,
samle de tusener bekker til en,
vet at vi samfunnet kan navigere
uten å brøle og kaste med sten.
Samhold gir seier
fyrste og feier
lett kan foredles til samfunnets gagn.
Fram på de sikre, rettsindige veier
seiler vi folket i stormsikker havn.
H. Østerholt

23. Vi vil synge så det høres.

Melodi: Tyven, tyven skal du hete.

Vi vil synge så det høres

vidt og bredt i Norges land,
hva der aller først bør gjøres
av hver kvinne og hver mann.

Følg det råd og hør:
Hvis du ikke før
er det, da du bør
straks bli en kooperatør

Ser du ikke handelskaren
hvor han snart blir stor og rik?
Alle mellommenn, som varen
selger og fordyrer slik,

ingen pris de skyr
Se, hvor penga flyr
blant de snyltedyr! -
Det er et eventyr.
Og som det i eventyret
er et mangehodet troll,
som imens det står for styret
hever skatt og krever toll.
Så vi vet og min's,
at en edel prins,
som er fri til sinns
i eventyret fins.

Kongeriket er nasjonen
som nu er i fiendens vold,
kongens sønn er kooperasjonen,
som skal kverke alle troll.
Kjære, vene hør:
Hvis du ikke før
er det, - da du bør
straks bli en kooperatør.
Fredrikke Wåler