Kjeldearkiv:Telefonen til Bergbygda

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk


Dette er en artikkel fra avisen Leksværingen.

Utgivelse: Leksværingen Nr 26 1938
Plassering: Side 2
Forfatter:

Artikkelen Bilde

Telefonen
til
Bergbygda

Hr. T.O.I. skriver idag om

telefonen til Bergbygda. Det er
forsåvidt gledelig at dette spørs-
mål begynner å vekke interesse
også utenfor distriktet selv.

Det har ofte vært gjenstand

for diskusjon og behandling bå-
de på møter og mann og mannn
imellem. Men hittil er man ikke
kommet lenger enn da man be-
gynte. Det er som bekjent bra å
snakke litt, dog løser man ingen
sak på denne måte; der må hand
ling til.

Efter at saken nu så lenge

har ligget og blitt modnet i
sinnene, synes den nu å være
ferdig til å taes op til behand-
ling. At det kan bli et så tungt
løft for te1efonlaget at den en-
nu ikke kan løstes eller kanskje
bare delvis, er en annen sak,
behandles mål den ihvertfall.

Såvidt vites har den i insera-

tet nevnte forening, syforenin-
gen. «Samhold», samlet sammen
den pene sum, av 4-500 kr. li-
kesom der er sikret endel gratis
stolpematriell. Dette skulde da
være en skjerv til å begynne
med.

Det er som hr. T.O.I. meget

riktig fremhever at det ikke ba-
re er Bergbygda og Landsem-
grenda som lider ved mangelen
på telefonforbindelsen. Også for
de andre er det svært prakk-
samt at man ikke kan nå det
milelange strøk fra Kammen og
nesten helt utover til Kroa ved
å slå på strengen. Nytten av te-
lefonen for de som allerede har
den, blir således betraktelig inn
skrenket.

Bergbygda. og Landsemgrenda

har hittil blitt henvist til å stå
i skyggen av den øvrige bygd,
veiforbindelsen er under all kri-
tikk, Bergbygda har således den
dårligste bygdevei hele herred-
et og vel også i hele Nord-Trøn-
delag fylke. Uder den utbygning
av våre kommunikasjoner som
det har vært arbeidet med i de
senere år, har begge grender
overhodet ikke vært på tale
iallfall slik at det kan monne
noe (man ser da naturligvis,
bort fra seterveiene og bureis-
ingsveiene som jo er private til-
tak). Det skulde derfor ikke væ-
re formye forlangt om den fikk
telefonforbindelse med den øv-
rige bygd.

Man vil anbefale at når Leks-

vik telefonsamlag neste gang
holder årsmøte at spørsmålet
blir tatt op som sak.

Scannet fra avisen