Koksabukta

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

KoksabuktaFornebu i Bærum er bukta mellom Storøya og Langodden på vestsiden av Fornebulandet. Her gikk vinterveien over isen til Kristiania. Nord for Koksabukta ligger beitet Hestehavn. Gårdsbruket Koksa ble kjøpt av statsminister Christian Schweigaard i 1884, og han anla en flott østerspoll i den særdeles fiskerike bukta. Koksaflu er en grunne nordvest for ytre Langodden.

Koksabukta boligområde

Koksabukta boligområde er et av boligområdene som ble bygd ut på Fornebu med 198 to- til fireroms leiligheter. Koksabukta Boligsameie ble påbegynt 10. januar 2011 med ferdigstillelse i 2. kvartal 2012; etter noen forsinkelser sto siste byggetrinn klart i 2013 Sameiet har 194 seksjoner fordelt på sju blokker, med adresse til Eva Nansens vei 5–27.

Naturreservatet

Koksabukta naturreservat, opprettet ved kongelig resolusjon 2. oktober 1992, er vernet som våtmarksområde. Det utgjør i alt 196 dekar, derav 79 dekar landareal. Naturreservatet ligger på nordsiden av Koksabukta. Berggrunnen består av kalkrike bergarter fra den geologiske perioden kambrosilur. Store deler av området dekkes av våtmarksvegetasjon, men det finnes også kalkvegetasjon der hvor bergrunnen kommer opp i dagen.

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv. Området har ualminnelig stor betydning som raste- og hvileplass for fugl under trekk, og fremviser svært store ansamlinger av fugler vår og høst. Dette gjør det også til en meget god næringslokalitet for rovfugl på trekk. Naturreservatet har også betydning som hekkeområde. Takrør- og fjæresalturtvegetasjon utgjør f.eks. viktige hekkeområder for sivspurv og rørsanger. Koksabukta er også et viktig overvintringsområde for flere arter spurvefugler.

Vegetasjonen er artsrik og variert og inneholder en rekke sjeldne planter. Særlig høy verneverdi er forbundet med enkelte deler av strandlinjen og tørrbakkene innenfor. Det går sti fra Lilløyplassen Naturhus til fugletårnet i det tidligere flyplassområdet på Storøya. Området besøkes flittig av fugleinteresserte, særlig under vårtrekket.


Koordinater: 59.888223569215384° N 10.608138519287111° Ø


Litteratur og kilder


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Koksabukta er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.