Kommuneundersøkelsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kommuneundersøkelsen er en spørreundersøkelse som gjennomføres av Norsk lokalhistorisk institutt for å kartlegge lokalhistorieaktivitet i kommuner og fylker. Blant det som kartlegges er pågående prosjekter, bevilgninger til bokprosjekter, bygdebokforfatternes utdanningsnivå, registreringsarbeid og tidligere utgitte bygde-, gards- og slektshistorier. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 1981.

Kommuneundersøkelsen 2002

I 2002 ble det fastslått at kommuner og fylker bevilga mer enn 40 millioner kroner til lokalhistorisk arbeid. 88 prosent av kommunene og 15 av de 19 fylkene svarte på undersøkelsen, så svarprosenten var svært god. Det var i 2002 hele 204 bygdebokprosjekter som var på gang, fordelt på 192 kommuner. I 114 av kommunene ble det arbeida med gards- og slektshistorie, og i 77 med generell bygdehistorie. Tolv kommuner arbeid med byhistorie. Det var en generell oppgang i aktivitets- og bevilgningsnivået i forhold til forrige undersøkelse, som ble gjennomført i 1996. Det var 173 forfattere involvert i prosjektene, samt at noen var inne i en ansettelsesprosess.

Undersøkelsen viste også at bare 15,6 % av forfatterne var kvinner, hvilket var samme nivå som i 1996. Da man ikke har behandla oversikter over søkere til de enkelte prosjekter er det usikkert om dette betyr at kvinner taper i ansettelsesprosessen eller om det er færre kvinner som i det hele tatt søker på slike oppdrag.

Forfatternes utdanningsnivå ble forsøkt kartlagt, men det var her mange som ikke svarte på spørsmålet. Av de som svarte ser en at 41,6 % av forfatterne hadde hovedfag eller høyere grad i historie, mens 35,8 % hadde hovedfag eller høyere grad i et annet fag. 10,4 % hadde ikke høyere utdanning. Det er usikkert om dette er representativt eller ikke. Andelen med høyere utdanning hadde økt siden 1996.

Kilder

  • Nygaard, Vigdis Skar: «NLI's spørreundersøkelse 2002: Hva gjør vi med 40 millioner kroner?» i Lokalhistorisk magasin 4/2002