Kosmos Arildsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kosmos Arildsen var lagmann i Stavanger fra 1578 til 1585 og i Fredrikstad fra 1591 til 1599. Kosmos var borger og handelsmann i Oslo og er nevnt der i årene 1572–1578.

Embetskarriere

I 1578 ble han lagmann i Stavanger etter Kristoffer Nilsen Grøn.[1] I en sak på Herredagen i 1578 opplyses at han i 1577 bodde på «Løgaard».[2] I 1585 var lagmannen stevnet inn for herredagen i Bergen av biskop Jørgen Eriksøn. Kosmos Arildsen skulle ha rettet ulike beskyldninger mot ham selv og mot familien. Kosmos Arildsen hevdet at han ikke hadde ment noe alvorlig med det han hadde sagt, men at det hele var «en ringe ting». Lagmannen og biskopen ble forlikt og «lagde hender samen». Alle ord som var sagt, ble kjent døde og maktesløse.[3]

En vet ikke noe om Kosmos Arildsens virksomhet fra 1585 til 1591 da han ble lagmann i Fredrikstad, men han kan ha valgt å fratre embetet frivillig som følge av tvisten mellom ham og biskopen. Én av grunnene til at forholdene mellom Jørgen Eriksøn og Kosmos Jørgensen var vanskelige, skyldtes trolig at biskopen hadde reagert kraftig på at lagmannen i 1583 brukte signekoner til å «lese» over kona hans, Tora, for sykdom.[4] Dette var en av de sakene Jørgen Eriksøn refererte til da han utba seg en egen lov mot trolldom av Frederik II i 1584.[5]

Han ble utnevnt til lagmann i Fredrikstad 23. juli 1591 «efterdi den, som hertil har været Lagmand der sammesteds, skal med Alderdom og Skrøbelighed være besværet».[6] Han hadde tidligere vært lagmann i Stavanger. Konen het Tora N.

Kosmos Arildsen skulle ha embetet med all den rente og de rettigheter til Fredrikstad lagstol som forgjengeren hadde hatt.

I 1593 fikk han kongebrev på å kunne bytte tidspunkt for de to pålagte lagtingssesjonene i Fredrikstad fordi de falt sammen med hans møte sammen med andre lagmenn i Oslo.[7]

Familie

Kosmos Arildsen kan ha vært sønn av lagmann på Opplandene Arild Olsen til Gyldensø eller admiral Arild Olsen Green, bror til lagmannen i Viken Laurits Olsen Green. Laurits Olsen var far til kansler Anders Lauritsen Green (f. i Båhuslen 1550, d. 1614). I så fall var Kosmos Arildsen bror til Margrethe Arildsdatter som var gift med lagmann i Skien Axel Aagesen Rosengjedde.[8]

Referanser

  1. Utnevnelsesbrev før 23. august 1578, jf Norske Herredags-Dombøger, 1. rekke, bd. I (1578), s. 136 og senere.
  2. Norske Herredags-Dombøger, 1. rekke, bd. I (1578), s.67.
  3. Norske Herredags-Dombøger, 1. rekke, bd. III (1585), s. 24ff.
  4. Stavanger domkapitels protokoll 1570–1630, Christiania 1901, s. 31.
  5. Hans Eyvind Næss 1981, s. 78ff. (full referanse kommer).
  6. Norske Rigs-Registranter, bd. III, s. 197.
  7. Norske Rigs-Registranter, bd. III, s. 311.
  8. S. H. Finne-Grønn: «Aril Olufssøn Gyldensø. En kritisk undersøgelse af kildeskrifterne», i Norsk Tidsskrift for Genealogi, bd. I (1910), s. 8. I S. H. Finne-Grønn: «Nedstammer den nulevende Christianiaslekt Bergh fra Oslo-bispen Frantz Berg?», i Norsk Tidsskrift for Genealogi, bd. II (1920), s. 34 setter Finne-Grønn likevel Kosmos Arildsen opp som sønn av borgerrmester Aril Hake.


Fiat-justitia medium.jpg Kosmos Arildsen er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.