Kulvert

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Alnaelvas utløp. Elva ble i 1922 lagt i kulvert til Kongshavn, rundt 900 meter sør for det opprinnelige utløpet.
Foto: Hans Høydalsvik (2020).

Kulvert (fra fransk: kanal, rennestein) er et større, normalt nedgravd gjennomløp for bekker, tekniske installasjoner, gang- og sykkelveier under vei eller jernbane, eller også tilsvarende motsatt for vei eller jernbane i lukket løp i løsmasser eller under annen infrastruktur.

En kulvert graves normalt ned i en åpen grøft og bygges inn av betong, stein eller stålrør, og senere tildekkes, i motsetning til tunneler som graves, sprenges eller fullprofilbores gjennom terrenget.

Kulverter blir også brukt til å lage viltoverganger, blant annet er det brukt kulverter på motorveier og på Gardermobanen for å skape trygg overgang for elg. Dette er gjort ved at det er bygd opp en kunstig haug fylt over og rundt gjennomløpet.

Videre er det vanlig med kulvertforbindelser mellom bygninger på større bygningsmessige anlegg, som industrianlegg, sykehus og kontorkomplekser, som regjeringskvartalet. Kulverter har også blitt benyttet til å grave ned bekker og elver for å frigjøre områdeer for bebyggelse.

En kulvert er vanligvis vesentlig større enn en stikkrenne som leder vann gjennom veier eller jernbanefyllinger. I tidligere jernbaneanlegg var vanlig å bygge kulverter av hugget stein.

Kilder