Kvernes

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kvernes er et nes og en bygd helt sørøst på Averøy. Utenfor neset møtes Kvernesfjorden, Bremsnesfjorden og Freifjorden. Stedet har rike kulturminner og har vært brukt som gravsted i lang tid. Noen av kulturminnene er fra hedensk tid og så gamle som 4 000 år. Men de fleste er fra kristen tid og består for det meste av gravrøyser. Foruten flere felt med gravrøyser finnes det såkalte liksteiner og kirkevorer. Kulturminner finnes også på stedene på andre siden av fjorden, på Frei og IkornesetGjemnes.

Tingkretsen var i bruk mellom år 200 og 700 e.kr. Fallossteinen på Kvernes ble funnet like ved Tingkretsen. Disse indikerer på sjeldne gravferdskirker, som var knyttet til store gårder, noe som forteller om Kvernesgårdens betydning.

Kvernes har to kirker, Kvernes stavkirke og Kvernes kirke. Mellom de to kirkene ligger en kirkegård fra middelalderen.

Lange gravferdstradisjonen

Ved Kvernes er det antatt at en gikk over til en kristen gravferdstradisjon omkring år 1000. Fra Bådalen, nordvest på Averøy gikk det en ferdselsåre over fjellet til Kvernes. Denne ble brukt av de kikefarende og har hatt navnet hulveien eller kirkestien. Den eldste kirkegården fra middelalderen, var i bruk frem til 1875 da en kirkegård ble etablert sørvest for stavkirken. De eldste dokumenterte graven er fra 1876. Da den nye kirken ble bygd i 1893 var dette på den delen av den nye kirkegården som lå nærmest stavkirken.

Prestsetra på Kvernes

Prestsetra på Kvernes ligger litt opp fra fjorden, men ikke langt fra kirkene på Kvernes. Stedet var brukt som gravsted mellom 1800 f.kr. og 300 e.kr. Gravfeltet har 72 gravhauger, hver haug er runde med en diameter mellom 2-5 meter. Selv om det ikke har vært foretatt utgravninger, er det ut fra formen og størrelsen antatt at gravhaugene er fra bronsealderen og den yngre jernalder.

Gulsetholmen

Gulsetholmen er en liten holme like ved land og litt nord for kirkene på Kvernes. På holmen er det et gravfeltet med sju gravrøyser. Stedet var brukt som gravsted mellom 1 800 f.kr. og 1 000 e.kr. Her er hver av gravhaugene større enn de er på gravfeltet på Prestsetra, like ved. Dette kan tyde på et ønske om en større maktmarkering.

Gulset gravfelt

Gulset gravfelt ligger like ved kirkene på Kvernes. Stedet var brukt som gravsted mellom 300 e.kr. og 1 000 e.kr. De 13 gravrøysene ligger lett synlig for de som ferdes på fjorden. Fire av gravhaugene er langrøyser, den lengste hele 42 meter lang. Resten er runde i formen. Det er antatt at det er ætten som bodde på Kvernesgården i jernalderen som ligger begravd under gravrøysene. Det er ikke kjent noen funn fra dette gravfeltet.

Kilder

  • Informasjonstavler ved kirkene på Kvernes.

Eksterne lenker

Koordinater: 63.00577° N 7.72259° Ø