Kystled

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kystledlogoen

Kystleden består av kyststier, ro- og padleruter, utleie av båter/kajakker, dagsturhytter og overnattingssteder. Alle kan ferdes langs kystledene etter reglene i Friluftsloven.

Arbeidet med kystledprosjektet startet i 1996, og samarbeidspartnerne er Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Norsk Fyrforening, Norges Padleforbund og Friluftsrådenes Landsforbund. Målet er å tilby enkelt og miljøvennlig friluftsliv i kystsonen, tilpasset bruken av tradisjonelle ro- og seilbåter. Dessuten å formidle kystkultur og gi informasjon om natur og friluftsliv.

Per 2023 tilbyr kystleden 120 overnattingssteder. Mange av disse er i fyr, naust, sjøbuer og andre kulturhistorisk interessante bygninger. Prosjektet bidrar på denne måten til ny bruk av eiendommer som ikke lenger tjener sitt opprinnelige formål. Det er størst tetthet av overnattingssteder i Sør-Norge.

Reisen mellom overnattingsstedene kan gjøres til lands, langs kyststier og -veier, eller til vanns. Tanken er at avstanden mellom stedene skal tilsvare tidligere tiders åreskifter, det vil si en naturlig dagsetappe.

Begrepsforklaringer

Kystleden ved Bergholmen.
Foto: Heidi Thöni Sletten

Kystled: En fellesbetegnelse for tilretteleggingstiltak for ferdsel med eller uten overnatting langs kysten både til vanns og til lands. Det vil si at kyststier også er inkludert i begrepet. Kystleden skal primært legges til rette for ikke-motorisert ferdsel.

Kyststi: Turstier eller -veier for ferdsel til fots, med sykkel eller liknende i tilknytning til kystområdene.

Åreskifte: En naturlig dagsetappe for ikke-motorisert ferdsel med båt i et kystledopplegg. Før var det ingen som reiste bare for fornøyelsens skyld, de hadde et ærend å utføre. Og foregikk reisen over lengre strekninger måtte de reisende skifte både rorkar og båt. Ved åreskiftene lå det gjerne et gjestgiveri hvor de kunne hvile ut eller vente på god bør.

Kystleder

 • Kystled Oslofjorden
 • Langesundsfjorden kystled
 • Kragerø kystled
 • Agder kystled
 • Kystled Sør
 • Kystleden i Hordaland
 • Kystleden i Nord-Rogaland og Sunnhordaland
 • Hardanger kystlei
 • Kystled Nærøyfjorden
 • Kystleia i Sunnmøre
 • Øksnes kystled

Ekstern lenke