Kystled

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kystledlogoen

Arbeidet med kystleder er et samarbeidsprosjekt mellom Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Norsk Fyrhistorisk Forening og Friluftsrådenes Landsforbund. De fire organisasjonene har etablert en arbeidsgruppe som arbeider for å fremme og koordinere kystledarbeidet. Prosjektet med å danne kystleder langs kysten ble startet i 1996.

Visjon

Organisasjonene ønsker å legge forholdene til rette for et enkelt, miljøvennlig friluftsliv i kystsonen som er tilpasset bruken av tradisjonelle ro- og seilbåter. I den sammenheng har de lansert og satt ut i livet ideen om en kystled med enkle overnattingssteder/åreskifter med en avstand av en dags ro eller seiling mellom hver.

Kystleden gir deg muligheten til å oppleve skjærgården på en miljøvennlig måte - med robåt og enkel overnatting. Gjennom kystleden ønsker de å formidle kystkultur og gi informasjon om natur og friluftsliv. De ønsker å komme fram til en fornuftig bruk av offentlige eiendommer som ikke lenger tjener sitt opprinnelige bruk, som f.eks. fyrene og forsvarets eiendommer.

Ideen er hentet fra tidligere tiders "åreskifte". Før var det ingen som reiste bare for fornøyelsens skyld, de hadde et ærend å utføre. Og foregikk reisen over lengre strekninger måtte den reisende skifte både rorkar og båt. Ved åreskiftene lå det gjerne et gjestgiveri hvor de reisende kunne hvile ut eller vente på god bør.

Begrepsforklaringer

Kystleden ved Bergholmen.
Foto: Heidi Thöni Sletten

Kystled: En fellesbetegnelse for tilretteleggingstiltak for ferdsel med eller uten overnatting langs kysten både til vanns og til lands. Dvs. at kyststier også er inkludert i begrepet. Kystleden skal primært legges til rette for ikke-motorisert ferdsel.

Kyststi: Er turstier eller turveier for ferdsel til fots, med sykkel ol. til lands i tilknytning til kystområder.

Åreskifte: En naturlig dagsetappe for ikke-motorisert ferdsel med båt i et kystledopplegg.

Kystleden er åpen for allmennheten. Alle kan ferdes langs kystledene etter reglene i Friluftsloven. Ferdsel skjer på eget ansvar. Overnattingen er rimelig og må normalt forhåndsbestilles.

Kystleder

 • Kystled Oslofjorden
 • Langesundsfjorden kystled
 • Kragerø kystled
 • Agder kystled
 • Kystled Sør
 • Kystleden i Hordaland
 • Kystleden i Nord-Rogaland og Sunnhordaland
 • Hardanger kystlei
 • Kystled Nærøyfjorden
 • Kystleia i Sunnmøre
 • Øksnes kystled

Ekstern lenke