Lørenskog Kommunale Forening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lørenskog Kommunale Forening ble stiftet 10. juni 1926, først under navnet Lørenskog kommunale funksjonærforening, men på anmodning fra Norsk Kommuneforbund, som foreningen sluttet seg til, ble navnet endret bare tre dager etter stiftelsen. Foreningen skulle samle alle kommunale lønnstakere i Lørenskog, både kvinner og menn, for å verne om og fremme deres økonomiske og sosiale interesser. Videre skulle de kommunale lønnstakernes lønns- og arbeidsforhold gjøres best mulig. Lønns- og tariffspørsmål har alltid stått sentralt. Pensjonsordning (innført i 1943 og senere endret) og bedriftslegeordning (innført i 1972) har vært blant foreningens merkesaker.

Da foreningen ble stiftet, var det relativt få kommunalt ansatte i Lørenskog. På stiftelsesmøtet var det derfor ikke flere enn 12 til stede. Mellom oktober 1940 og mai 1945 var foreningens virksomhet nedlagt. I de påfølgende åra begynte antallet kommunalt ansatte å øke kraftig, og det var først da at foreningens medlemstall virkelig begynte å stige. 50 medlemmer ble passert i 1952, 100 i 1964, 200 i 1969 og 500 i 1979. Pr. 2008 organiserer Lørenskog Kommunale Forening 835 av kommunens omkring 2000 ansatte. Dertil inkluderer medlemslistene 340 pensjonister og uføretrygdede.

Allerede i 1927 ble foreningen innmeldt i Det norske Arbeiderparti, og i 1935 ble foreningens medlemmer kollektivt innmeldt i Lørenskog Arbeiderparti. Da medlemstallet etter hvert økte, ble Lørenskog Kommunale Forening den største Arbeiderparti-foreningen i Lørenskog, og den var således et av de viktigste politiske beslutningsmiljøene i kommunen. Foreningen var til tider godt representert i både kommunestyre og formannskap. I 1992 ble det imidlertid, etter uravstemning blant medlemmene (290 mot 65), vedtatt at det kollektive medlemskapet i Lørenskog Arbeiderparti skulle opphøre.


0230 Lorenskog komm.png Lørenskog Kommunale Forening er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.