Lørenskog musikk- og kulturskole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen bør oppdateres. Se evt. diskusjonssiden for merknader.

Lørenskog musikk- og kulturskole (LMK) sorterer under skole- og oppveksttjenesten i Lørenskog kommune, og grunnskolesjefen er rektors nærmeste overordnede. LMK holder til på Fjellhamar gård, men kommer til å flytte til Lørenskog Hus når dette står ferdig. LMK tok imot sine første elever i 1972. Musikk var det eneste undervisningsområdet fram til 1998, da dans/drama og billedkunst kom til. Høsten 2007 startet LMK undervisning i komposisjon, et tilbud som ingen andre kulturskoler i landet gir. LMK har i 2008 ca. 18 årsverk fordelt på 35 personer.

Musikk- og kulturskolen har tilbud til folk i alle aldre, helt fra tilbud til barn i aldersgruppa 0–3 år til musikkterapi for sykehjemspasienter med aldersdemens. Som et ledd i det brede samarbeidet mellom LMK og Lørenskog skolekorps får alle musikantene i korpset instrumentopplæring ved skolen. Totalt gir LMK et ukentlig undervisningstilbud til om lag 2400 barn, unge og voksne (2008). I tillegg kommer ca. 400 elever som deltar i femukers SFO-kurs i visuell kunst og dans i løpet av skoleåret.

LMK samarbeider med alle barneskolene i Lørenskog om musikkundervisning i «Positiv skolemiljømodell». Sammen med kulturtjenesten i kommunen har LMK ansvar for «Den kulturelle skolesekken».


0230 Lorenskog komm.png Lørenskog musikk- og kulturskole er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.