Den kulturelle skolesekken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som har til hensikt å bidra til at elever i grunnskolen og videregående opplæring får oppleve kunst og kultur på skolene. Det legges vekt på at det lages pedagogiske opplegg rundt dette, i samarbeid mellom kultur- og utdanningssektorene. DKS ble starta opp i 20012, og finansieres av tippemidler.

Bakgrunnen for DKS er et prosjekt som ble starta opp i Hedmark fylke i 1991. Turnéorganisasjonen sørga for at profesjonelle kunstnere kunne reise rundt til grunnskoler i fylket, som et tillegg til Rikskonsertenes skolekonsertordning. Andre fylker tok raskt etter, og i stortingsmelding 61 (1991–1992) ble prinsippet om at barn må få møter med profesjonell kunst og lære å ta i bruk egne kunstneriske ressurser nedfelt.

Selv om den nasjonale satsinga erstatta fylkeskommunale tiltak, er det fortsatt fylkeskommunene som har ansvaret for å forvalte innholdet i Den kulturelle skolesekken i sitt område. En fordel med at man gikk over til en nasjonal satsing som forvaltes lokalt, er at mens man fortsatt sikrer at lokale kunstnere hentes inn til skolene, er det også mulig å få formidlere fra de nasjonale ressursene Kulturtanken, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Norsk scenekunstbruk, Norsk forfattersentrum, Film & Kino og Norsk kulturråd.

Fra 2007 til 2014 delte DKS årlig ut prisen Gullsekken til en skole og en produksjon.

Se også

Litteratur og kilder