Lørenskog rådhus

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lørenskog rådhus ligger i Hasselveien 6 på Kjenn. Rådhuset ble åpnet i 1972.
Foto: André Clemetsen
Lørenskog rådhus.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).

Lørenskog rådhus ligger i Hasselveien 6 på Kjenn i Lørenskog. Rådhuset rommer kontorfunksjoner for ordfører og folkevalgte organer, kommunestyresal og formannskapssal. Kommunens rådmann og sentraladministrasjon er lokalisert til rådhuset sammen med flere av kommunens resultatenheter. Blant annet inneholder rådhuset administrasjon og ledelse for bygg- og eiendomstjenesten, skole- og oppveksttjenesten, utbyggingstjenesten og tekniske tjenester.

Kommunestyret i Lørenskog gjorde i 1967 vedtak om å oppføre et rådhus. Kommunens administrative enheter var på denne tida spredt på fem forskjellige lokaliteter. Det ble nedsatt en byggekomité som besto av Jørgen Høgetveit (formann), Nils Jørgensen, Bjarne Tollefsen og Trygve Baarlid. Tollefsen flyttet fra Lørenskog og ble erstattet av Aage Wiik.

Komiteen baserte planleggingen av rådhusets kontor- og personellbehov på at Lørenskog i framtida ville få en befolkning på ca. 60 000 mennesker. Komiteen fikk også utarbeidet et forprosjekt som slo fast at Lørenskog ønsket et kompakt bygg, som både tok vare på byggetomtas miljøkvaliteter og ga muligheter til framtidige utvidelser. Kommunestyret godkjente de foreløpige planene i mai 1969. Deretter innbød byggekomiteen arkitektfirmaer til å komme med forslag. Et forslag fra diplomingeniør Kaare Backer AS ble enstemmig vedtatt. Bjart Mohr var utførende arkitekt.

I en uttalelse framhevet komiteen at forslagets styrke nettopp var at arkitekten ”har funnet å beslaglegge minst mulig av den vakre tomta, og samtidig har han oppnådd maksimal mulighet for utvidelse.” Kommunestyret vedtok forslaget fra byggekomiteen 16. mars 1970. Byggearbeidene startet i begynnelsen av august samme år. Bygget ble overlevert kommunen i november 1971. Rådhuset ble offisielt åpnet våren 1972.


0230 Lorenskog komm.png Lørenskog rådhus er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.