Lagmannsholmen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lagmannsholmen i Bærum er en liten ubevokst langstrakt holme utenfor østkysten av Fornebulandet.

Lagmannsholmen naturreservat, opprettet ved kongelig resolusjon 15. desember 1978 og utvidet i 1988, består av Lagmannsholmen samt en del av strandsonen innenfor. Det ble fredet som sjøfuglreservat, men fikk 1988 også et geologisk verneformål. Ca. 5 dekar. Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter. Formålet er også å verne om livsmiljøet for plante- og dyrelivet, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser. Det er ilandstigningsforbud og ferdselsforbud i perioden 15. april–15. juli.

Et viktig lagprofil gjennom øverste del av mellomordovicium vises her. Lokaliteten har høy forskningsverdi. De samme lagene vises også i Kongshavn naturminne, men miljøet har vært forskjellig, noe som gjenspeiles i innholdet av fossiler.

Lagmannsholmen hadde tidligere en svært stor hettemåkekoloni på opptil 350 hekkende par. Senere har det vært en nedgang i hettemåkebestanden i fjorden. I 2005 var det registrert hekking av 155 hettemåkepar på Lagmannsholmen. I tillegg var det noen par med fiskemåke og makrellterne.


Koordinater: 59.89698517951896° N 10.634531455993654° Ø

Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Lagmannsholmen er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.