Laurits Larsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Laurits Larsen (født 1869 i Vardal, død ?) var hotelleier og sentral i travsporten i Larvik-området. Han vokste opp på Gjøvik, som sønn av østretotningen Lars Starum og vardalsjenta Berthe Nilsdatter Bye. Larsen flytta i 20-årsalderen til Larvik. Her starta han hotellet Farris Pensjon. Larsen var lenge styremedlem i Larvik og omegns traverklubb.

Ludvik Olsen Breilids møte med Larsen

Under oppveksten på Gjøvik ble han godt kjent med den jevnaldrende Ludvik Olsen Breilid. I 1939 møttes de to vennene igjen, på Breilids gard i Nordlia i Østre Toten. Breilid var da handikappa. Utdraget nedafor er fra hans gardshistorie for naboeiendommen Askjum.

"Som jeg en høstdag i 1939 sitter ute paa gaarden paa min 3hjuls cykel, stanser en flot bil og ut kommer en føer herremann i 70 aars alder og gaar like bort til mig aa siger – ’godag Ludvig; det er længe siden vi saa hverandre saa du kjenner nok ikke igjen mig.’ Og saa var det min jevnaldrende ven Laurits Larsen fra Gjøvik – hesteinteresseret som jeg allerede tidlig i gutteaarene – som vi sprang sammen.

Han spør saa efter flere av den gamle familie paa Askjum og jeg fortæller – at jeg netop har lovet den nuværende eier av Askjum aa skrive ned mine erindringer om de eiere af gaarden, som jeg har kjendskap til – og han fortæller da, at han er i besiddelse af morfar Nils Jakobsen Byes slækstpapirer, og noen dage senere faar jeg saa disse papirer tilsendt i recom. brev – og efterat aa ha dem avskrevne returnerer jeg papirene 4/12 1939.

Vedkommende Laurits Larsen er født i Vardal 1869 – og hans far er Lars Starum fra østre Toten – og moren er Berthe Nilsdatter Bye. Laurits Larsen reiste i 20 aars alderen til Laurvig og drev her som bademester – og kjøpte senere hotell her og driver fremdeles i 1939 dette hotell – unner navn – Farris pension.

Laurits Larsen er fremdeles like hesteinteresseret og staar i som styremedlem av Laurvig og omegns traverklubb."