Leif Nygård

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Saga i Kolbu. Som nummer to fra venstre sitter Leif. Kona Olave i midten, mens sønnen Sigbjørn sitter til venstre for henne. I bakgrunnen er Nygard, der familien bodde fram til 1954.
Foto: Ukjent (fra familiealbum)
Det nye gardstunet på Kallrustad. Bygningen sto ferdig i 1972, mens låven ble tatt i bruk alt rundt 1968. Her var det fjøs i førsteetasje, med plass til ti kuer og en del ungdyr.
Foto: Trond Nygård (ca. 1990)
Olave og Leif Nygård på veg ut av bilen. De er på Nordlia grendehus for å feire Olaves 70-årsdag i 1994. Låven på gamle Nordliskolen i bakgrunnen.
Foto: Anne Solfrid Nygård
Gravminnet på kirkegarden i Nordlia.
Foto: Jorun Vang (2008)

Leif Nygård (født 21. august 1913 i KolbuToten, død 8. april 1995 i Østre Toten) var gardbruker på Øver-Kallrustad i Nordlia, Østre Toten. Sammen med kona Olave (1924-2002) dreiv han garden fra 1954 til 1981, og de satsa mest på mjølkeproduksjon.

Bakgrunn

Han vokste opp på gardsbruket Velt-Nygard i Kolbu, som sønn av Gustav f. Rårengen og Thea f. Gaarderhagen. Leif var nest eldst av fire søsken. I offentlige protokoller, som kirkebøkene, kalles han Leif Gunnar, men sjøl brukte han alltid bare Leif.

Etter sjuårig folkeskole på Kirkenær tok han et møbelsnekkerkurs på småbrukerskolen Valle, og var som bygdeungdommer flest i tjeneste på ulike garder. Leif var gardskar på blant annet Hol (Utistuggun) og Nøkleby.

Ekteskap og barn

I 1947 gifta han seg med Olave Slåttum, fra bruket Røyse i Skreien, Østre Toten. De fikk i løpet av sju år hele fem barn:

  • Sigbjørn (født 1948)
  • Brynhild (født 1949)
  • Solveig (født 1950)
  • Karstein (født 1952)
  • Liv (født 1955)

Familien bodde først på Nygard, der det var to separate gardstun. Eldstebroren Gustav og familien bodde på det andre. Leif dreiv sagbruk attåt rundt halvparten av jorda på Nygard. Tidlig på 1950-tallet ville Gustav ta over hele eiendommen, som han hadde odel til, og Leif og familien måtte derfor flytte.

Fra Kolbu til Nordlia

Han så på garder flere steder, blant annet i Nannestad, men kjøpte til slutt Øver-Kallrustad i Nordlia, snaut to mil nord for Nygard. Han kjente sannsynligvis selgeren Jonas Degvold, som også var fra Kolbu.

Øver-Kallrustad var på snaut 200 mål, men bare en tredjedel var dyrka jord (ca. 60 mål). Leif braut opp rundt 30 mål til, og forpakta i tillegg jorda på småbruka Breilibakken og Ringelien. Hovedinntekta var fra mjølkeproduksjonen, men i tråd med tradisjonen hadde gardsdrifta lenge et stort innslag av sjølberging. På Kallrustad var det både griser og høner, og poteter til både folk og dyr. Hele den store familien deltok i arbeidet.

Husa på Kallrustad var gamle og nedslitte, og i tillegg var gardsvegen lang og bratt. Derfor bygde Leif og Olave Nygård nye hus nederst på eiendommen, nær hovedvegen (Nordlivegen). Slik kunne de få lastebiler, ikke minst mjølkebilen, til gards. Driftsbygningen sto ferdig i 1968, mens den nye bygningen ble tatt i bruk fire år seinere. Moderniseringa av drifta innebar også traktor, som Leif kjøpte alt i 1956.

Pensjonist

Leif forpakta fra 1981 bort garden til eldstesønnen Sigbjørn, som kjøpte den i 1990. Som kårkall var han lenge med i gardsdrifta, både i fjøset og på jordene. Men han hadde også tid til sosial omgang med naboer og hobbyen fotballtipping. Leif hadde sin ukentlige tur med tippinga til Nordlia Handel, nærbutikken som var i drift til 1991. Leif og Olave hadde kårleilighet i annenetasje i bygningen de satte opp på Kallrustad.

Vinteren 1995 fikk Leif Nygård slag, og 8. april døde han på Østre Toten sykehjem. Han og kona Olave er gravlagt på kirkegarden i Nordlia.

Kilder og litteratur

Dokumenter fra gardsarkivet

På Kallrustad er det tatt vare på en del regnskapsbøker og bilag fra Leif Nygårds brukertid. Her er et utvalg av disse.