Leirskred i Gjerdrum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Leirskred i Gjerdrum er en oversikt over registrerte leirskred i Gjerdrum kommuneRomerike. Lista inneholder pr. 2022 bare større skred/ras på 1900- og 2000-tallet.

 • 20. oktober 1924 gikk det et leirskred nedover Kankedalen. Kokstad- eller Hellenskredet var det hittil største leirskredet i bygda, med skredvolum anslått til 1,5 millioner m3. Husa på Kokstadgropa og de tre Hellen-gardene ble ødelagt. Én ble drept i sjølve skredet og én av skader noen år seinere. 14 husdyr strøk med. De på Kokstadgropa ble vekket av duren fra raset og av at det knakte i huset. Duren kunne høres fra kommunelokalet på Ask. Skredet ble analysert av Gunnar Holmsen i 1929.
 • 2. desember 1926 gikk det et leirskred på Store-Flatner i Sørbygda. Bare jordvegen ble rammet. Det 70 meter brede og 150 meter lange rasområdet etterlot en sju meter høg raskant. Det ble nødvendig å grave ei renne i jorddammen som ble dannet over Ulvedalsbekken så ikke ei vegbru skulle bli ødelagt.
 • 4. juni 1931 gikk det et leirskred på Sørumstangen der Gjermåa renner ut i Leira.
 • Natt til 21. desember 1953 gikk det leirras på Fjælstad, samme sted som det var gått ras kort tid tidligere. Gjermåa ble fullstendig blokkert i en lengde av 50 meter og mannskaper fra Akershus fylkes vegvesen og frivillige gravde ut renne for elva så ikke Svensrudbrua skulle bli oversvømt. Også dette skredet ble undersøkt av statsgeolog Gunnar Holmsen.
 • Den 20. mars 1967 resulterte et leirras ved Hekseberg i Sørum i at Leira og Gjermåa ble demmet opp. To dager før raset hadde det blitt oppdaget utglidninger. Det gikk et nytt skred natt til 2. april som resulterte i at bruene ved Svensrud og Tveter ble oversvømt. Det ble vurdert å sprenge vekk demningen, men avvist på grunn av faren for nye ras.
 • Den 13. juli 1971 var det et leirskred på Fløtten i forbindelse med bakkeplanering.
 • 9. mai 1973 var det et leirskred på Ask, også da i forbindelse med bakkeplanering.
 • 14. april 1983 gikk et leirskred ved Rud i Sørbygda.
 • 1. mai 1988 var det leirskred ved Sagholen med et volum på 30 000 m3. Nye, mindre skred fulgte en måned senere, i dagene 4.–5. juni. En garasje ble tatt i skredene som stanset 10 meter fra boligen til brødrene Brodal. To hus ble evakuert og grunnforholdene gransket.
 • 22. november 2000 gikk et uspesifisert løsmasseskred ved Myragutua.
 • 23. november 2000 gikk et uspesifisert løsmasseskred i nærheten av Ljøreggen.
 • 20. mai 2012 var det leirskred i en skråning inntil industriområdet ved Svensrud bru. Et industrilokale ble fylt med leirmasser. Fire dager seinere kom et etterskred som undergrov deler av et bolighus og skylte vekk industrilokalet. En analyse av skredet konkluderte med at det var utløst av en skjæring i skråningen tre år tidligere som over tid hadde destabilisert jordmassene.
 • 1. januar 2016 gled vegen ved Kokstadhaugen ut, og rasmassene blokkerte delvis bekkeløpet nedenfor uten at kvikkleire ble påvist.
 • Natt til 30. desember 2020 gikk et stort kvikkleireskred i boligområdet Nystulia nær Ask. Flere bolighus ble tatt av skredet, og ti personer ble funnet omkommet av letemannskaper som jobbet under svært vanskelige forhold. 14 boligbygg med til sammen 31 boenheter ble tatt av raset. Noen av bygningene ble stående flere dager på raskanten før de raste ut. Et større område ble evakuert.

Kilder og litteratur