Leiv Heggstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Leiv Heggstad.
Foto: Hentet fra Studentene fra 1896 (1946)

Leiv Heggstad (født 24. mars 1879 i Namsos, død 8. mars 1954 i Askøy) var filolog og pedagog. Han var blant annet overlærer ved Voss landsgymnas og rektor ved Molde høyere skole, men var særlig kjent for sitt arbeid med nynorske og gammelnorske ordbøker. Han skrev også lærebøker og skrifter om blant annet folkevisediktning og stedsnavn.

Familie

Leiv Heggstad var sønn av skolestyrer, senere professor Marius Hægstad (1850–1927) og Pernele Larsdotter Midgaard (1852–1935). Han giftet seg i 1912 med Julia Norheim (1884–1928), deretter, i 1929, med Ingeborg Torvestad (1902–1969). Han var bror til blant andre ingeniør Olav Heggstad (1877–1954).

Liv og virke

Leiv Heggstad ble født i Namsos, der faren på det tidspunktet var skolestyrer for Namsos Borger- og Almueskole. Han tok examen artium ved Trondheim katedralskole i 1896 og ble cand.philol. i 1904 med fagene norsk, tysk og historie. Fra 1905 støttet han faren med arbeidet til Hægstad og Torps Gamalnorsk ordbok, som utkom i 1909. På samme tid var han også timelærer ved ulike skoler i Kristiania. Mellom 1909 og 1911 oppholdt han seg for det meste i København, der han skrev av færøyske folkeviser for Universitetsbiblioteket.

I 1911 flyttet Heggstad til Voss, hvor han ledet Voss private gymnas fram til 1916. Han var deretter overlærer ved Voss landsgymnas 1916–1931. Mellom 1931 og 1945 var han rektor ved Molde høyere skole.

Parallelt med sitt pedagogiske virke videreførte Heggstad farens arbeid med ordbøker på nynorsk. Han utga Norsk grammatik for skule-ungdom i 1914. En større utgave fra 1931 het kun Norsk grammatikk. Dette var lenge den viktigeste nynorske gramatikkboken. Heggstad utga også en lærebok i landsmål for bygymnas. I 1917 gav han ut Fornorskingsordbok. Norskdansk rettskrivingsordbok med norsk ordtyding.

Heggstad utga også Utsyn yver gamall norsk folkevisedikting og Eventyr og segner på målføre frå alle kantar av landet. Han oversatte både Egils saga og latinske lærebøker til nynorsk. Han skrev dessuten om stedsnavn, særlig fra Voss. I 1930 utga han en ny versjon av Hægstad og Torps Gamalnorsk ordbok. Heggstad ledet dessuten arbeidet med Norsk Ordbok 1930–1931 og 1942–1945.

Ettermæle

Leiv Heggstad er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2022)

Leiv Heggstad er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Rektor er benyttet på gravminnet.

Kilder