Leksikon:Amme

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Amme (ahm(e)), mål for brennevin, vin, øl og enkelte andre flytende varer. Ved forordning 1. mai 1683 og 10. januar 1698 ble ammen satt til 155 potter, men påbudene fikk øyensynlig liten eller ingen betydning. Både før og etter 1700 var det i praksis vanlig å regne 1 amme = 160 potter. Dersom en regner 0,968 l per pott, var 1 amme = 154,88 l i 1600- og 1700-årene. Etter lov av 28. juli 1824 ble 1 pott = 0,965 l det vil si 1 amme = 154,4 l. Ammer av utenlandsk opprinnelse hadde eksportstedets mål. Regnemåten var ellers: 1 amme = 4 anker = 1/3 pipe = 2/3 oksehode. Tollrulle 1643 regner 8 ammer honning i 1 lest. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.