Leksikon:Arbeidspenger

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Arbeidspenger, dette er en jordebokskatt (se dette) pålagt gårdene i en del distrikter til avløsning for tidligere arbeidsplikt på slott, festning eller annet. Arbeidsplikten kunne også avløses av en annen naturalytelse, jamfør betegnelsen arbeidslam i reskript 7. juli 1641 (NRR VIII s. 79). Om en annen type arbeidspenger se fogdearbeidspenger. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.