Leksikon:Avkall

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Avkall.

I. Dette er når en arving gir avkall på forventet arv. For å være gyldig skulle avtale om avkall være inngått mellom arvelater og arvtaker. En slik avtale var bindende også for arvingens arvinger. Avkall skulle ifølge loven tinglyses (C.5. no. lov 1–3–10).

II. Avkall ses også brukt i betydningen frafallelse av arv. I slike tilfeller skulle arven regnes som om den arvingen som hadde frafalt arvekravet, var død. Ifølge C.5. no. lov (5–13–44) kunne avkall ikke omstøtes. Avtale om avkall kunne settes opp skriftlig i såkalte avkallsbrev (NHD 2 r. VI s. 242).

III. Fra 1700-tallet finnes uttrykket avkall på arv i betydningen mottakelse av arv. I denne forbindelse ble det satt opp en rekke avkallsbrev som er kvitteringer for mottatt arv.

IV. Avkallsbrev ble fra slutten av 1600-tallet også brukt som betegnelse på brev oppsatt av en prest i forbindelse med at han frasa seg sitt kall. (Eksempelvis NKB 1674 nr. 102.) S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.