Leksikon:Bancodaler

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bancodaler, egentlig riksdaler Hamburger banco, en «ideal» riksdaler som i verdi tilsvarte en riksdaler in specie med finvekt 25,98 g. Bancodaler var bare en regneenhet og ble aldri utmyntet; grunnlaget var Hamburg Banks sølvfond. Bancodaler var alminnelig brukt som verdimål også i Danmark og Norge gjennom det meste av 1600-tallet og hele det følgende århundre. I praksis kan en regne dansk-norsk speciedaler som jevngod med bancodaler (jamfør daler).

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.