Leksikon:Bibelselskap

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bibelselskap, organisert virksomhet for oversettelse, trykking og spredning av bibler og annen religiøs litteratur. Internasjonalt ble en rekke bibelselskap etablert fra omkring 1800. Det norske bibelselskap ble stiftet i 1816. Bibelselskapets ledelse besto ifølge de første vedtekter av kirkens biskoper (stiftskomiteer) og med en sentralkomité ledet av biskopen i Kristiania. Bibelselskapet ble etablert med pengetilskudd fra det felleskirkelige britiske bibelselskap, og etter press derfra ble produksjonen av religiøs litteratur utenom Bibelen fra 1820 ivaretatt av Andaktsbokselskapet («Selskabet for christelige Underviisnings- og Andagts-Bøgers Udgi­velse»). Parallelt med det siste virket en rekke lokale traktatselskaper (se dette) fra 1830-årene med trykking og spredning av religiøse skrifter. Også det britiske bibelselskapet hadde egne kolportører i Norge gjennom store deler av 1800-tallet. A.B.A.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.