Leksikon:Blaffert

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Blaffert, to-penning, det vil si 1/6 skilling (jamfør lybsk myntregning). Blafferter ble trolig ikke slått i Norge, men flere ganger i Danmark fram til begynnelsen av 1600-tallet, og sirkulerte også her i landet. 1500-talls danske blafferter er preget som brakteater (se dette); fra 1602 ble blafferter slått av kopper og samtidig gjort to­sidig. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.