Leksikon:Blankettregnskaper

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Blankettregnskaper. Ved forordning 23/5 1800 fikk stiftamtmennene myndighet til å gi forskjellige kongelige bevillinger (blant annet uskiftebevillinger, testamentkonfirmasjoner, vielsesbrev) som kanselliet før hadde utferdiget. Bevillingene ble gitt på trykte skjemaer («blanketter»), underskrevet og beseglet av kanselliet. For bruken av dem måtte stiftamtmennene gjøre regnskap overfor kanselliet og sende inn saksdokumenter. Det norske materialet (1800–1813) er overført til Riksarkivet. K.J.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.