Leksikon:Boltall

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Boltall, i middelalderen mål for verdien av en gård, uttrykt ved landskylda. Eksempel: For en jord­eiendom der skylda var 3 månedsmater, var boltall 3 månedsmatsbol (se dette). En eiendom som ga land­skyld til en verdi av 2 forngilde merker, hadde et boltall på 2 markebol (se dette), og så videre. Ved landskyldfallet i senmiddelalderen ble de gamle boltallene etter hvert ubrukelige. Den nye landskylda som festnet seg, fikk navn etter de vareslag den normalt skulle betales med (skippund tunge (kornvarer), smørskyld, hudskyld, fiskeskyld og så videre). H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.