Leksikon:Bustein

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bustein.

I. Vanlig betegnelse på en hårball som en kan finne i magen hos kyr og andre drøvtyggere. Busteinen består av hår som dyret har slikket i seg, samt ufordøyelige rester av fôret. Ifølge folketroen skal bustein være skutt ut av vonde vetter (eller trollkyndige samer) for å ramme folk eller dyr og gjøre dem syke. Samtidig ble bustein også anvendt som legemiddel, særlig mot busott og vattersott hos husdyr, mot treg mage hos både folk og fe. Bustein har mange andre målførebetegnelser.

II. Det samme som steinfoster (latin lithopaedium), det vil si et innskrumpet og forkalket foster som opptrer hos ku, gris eller geit, og som dyret kan gå med i årevis. Også denne type bustein ble brukt som legemiddel.

III. Det samme som ormstein (se dette).

IV. Det samme som vettenyre (se dette). (I. Reichborn-Kjennerud: Vår gl. trolldomsmedisin I s. 186f.; samme: Bustein, Maal og Minne 1921; S. Solheim: Norsk sætertradisjon s. 223f.) H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.