Leksikon:Dreier

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dreier eller svarver, håndverker som laget dreide gjenstander. Yrkesbetegnelsen dreier fikk ofte et forledd som viste hva produksjonen særlig besto av: Blokkedreier (vanlig i Bergen) leverte blant annet blokker til seilskuteriggen, rokkedreier (fra 1600-tallet og framover), koppdreier og stoldreier; dessuten bein- eller kunstdreier, som i motsetning til de øvrige dreiere arbeidet med andre materialer enn tre (bein og hvalrosstenner), og som særlig laget mindre (pryd-)gjenstander. Det samme gjaldt som regel pipedreiere. I Bergen sto dreierne i laug sammen med stolmakerne. K.F./H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.