Leksikon:Generalkonduktør

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Generalkonduktør, senere amtskonduktør, fra 1700-tallet brukt om landmålere ansatt av stift­amtmennene. En ordning med fast ansatt generalkonduktør i hvert stift kom bare til å bli opprettholdt i en kortere ­periode etter de første ansettelsene omkring 1720. I stedet ble det vanlig at stiftamtmennene oppnevnte landmålere til de enkelte sakene. For det meste var det ingeniøroffiserer som utførte sivile landmålingsforretninger. De første instruksene for generalkonduktører kom i 1770-årene.

Ved resolusjon av 13. februar 1816 ble det bestemt at amtmennene kunne tilsette de landkonduktører de måtte trenge. Likevel ble stillingene mange steder stående ledig. Ved begynnelsen av 1900-tallet var det fast ansatte amtskonduktører bare i halvparten av landets amt. Arkivalia etter generalkonduktørene i Akershus stift 1752-1801 finnes i Riksarkivet, for de øvrige i statsarkivene. S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.