Leksikon:Håndfestning

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Se også Håndfestning i lokalhistoriewiki.nos hoveddel.

Håndfestning, i norrønt lovspråk en avtale som var stadfestet med håndslag. Fra senmiddelalderen og inn i det 17. århundre kjenner vi ordet fra dansk rettsspråk. Det betegner da en skriftlig forpliktelse. Best kjent er trolig de forpliktelsene kongen påtok seg ved kongevalget, og som ble utmyntet i hans valg-håndfestning. (s.d.). Ellers kunne håndfestning for så vidt bety ethvert privilegium for enkeltpersoner eller grupper av personer. S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.