Leksikon:Holzførster

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Holzførster var tittel for de underordnede forstmenn, skogbetjenter under generalforstamtet. Ifølge Skogsvæsenets Historie ble det under det eldre generalforstamtet i Norge ansatt 24 holzførster. Under det yngre generalforstamtet ble det ansatt 29 holzførster, som fortsatte i sine stillinger da generalforstamtet opphørte i 1771, men ingen nye ble tilsatt etter hvert som de sluttet (jamfør skogvesen). K.F.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.