Leksikon:Innkomstskatt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Innkomstskatt.

I. Engangsskatt krevd ved skattebrev 23. august 1743 med fra 1 til 20 % av alle kongelige gasjer og pensjoner fra 100 riksdaler til 2000 riksdaler og over.

II. Skatt pålagt for åtte år ved forordning 8. februar 1810 med 4 % av alle slags inntekter over 50 riksdaler på landet og 100 riksdaler i kjøpstedene. Skatten ble krevd av alle, uansett stand og stilling, men ikke av embetslønn i rede penger inntil 300 riksdaler og ikke av de første 200 riksdaler av pensjon, vartpenger eller enkepensjon. Inntekten for foregående år ble angitt av vedkommende selv, skriftlig på trykt formular eller muntlig for den oppnevnte kommisjonen, som førte manntallsprotokoll. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.