Leksikon:Klinkbygging

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Se også Klinkbygging i lokalhistoriewiki.nos hoveddel.

Klinkbygging, båtbyggingsteknikk. Ved klinkbygging blir først kjøl og stevner hogd til og satt opp. Deretter blir bordgangene tilpasset, én og én fra kjølen og opp. Hver bordgang blir lagt slik at den overlapper bordgangen nedenfor og festes til den med tre- eller jernnagler (i tradisjonell samisk båtbygging ble bordgangene sydd sammen med vidjer eller sener). Først når alle bordgangene er på plass, blir spantene tilpasset og naglet fast. Norske småbåter har til alle tider vært klinkbygd. En annen byggeteknikk er kravellbygging (s.d.). (A. E. Christensen: Frå vikingskip til motorsnekke s. 10f.) H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.