Leksikon:Mastetømmer

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Mastetømmer, langt tømmer av de største dimensjoner. Særlig av hensyn til flåtens behov for mastetømmer var avvirkningen ennå på 1700-tallet strengt regulert. Bestemmelser om dimensjoner og hogst er gitt blant annet i forordn. 2. sept. 1628 (NRR VI s. 60f.), skogordinans 12. mai 1683 (Forordn. og aabne Breve II s. 850f.), reskr. 6. sept. 1688 (Rothe II s. 722ff.), forordn. 20. aug. 1726 (Schou II s. 519f.), forordning 7. okt. 1728 (Schou II s. 555f.) og interimsplakat 8. des. 1733 (Wessel Berg I s. 560). H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.