Leksikon:Prebende

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Prebende (latin praebenda) betegnet opprinnelig den daglige rasjon av levnetsmidler som biskopen ga domkapitelsmedlemmene. I norsk terminologi brukes ordet om en jordegodssamling, oppr. opprettet som alterstiftelse, og lagt som underhold til de enkelte medlemmene av et domkapitel (s.d.). Kapitelsgodset, eller kanonigodset, ble etter reformasjonen opprettholdt til underhold for kannikene, men det ble i økende grad også anvendt til avlønning av verdslige tjenestemenn, og således gradvis sekularisert.

Prebendatus kaltes en som ble lønnet med prebende. S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.