Leksikon:Privatallmenning

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Privatallmenning er en allmenning som eies av mindre enn halvparten av de hogstberettigede gårdbrukere eller av en utenforstående privatperson. Alle privatallmenninger er oppstått ved salg av statsallmenning. Mange er solgt tilbake til staten eller til de bruksberettigede, eller de er utskiftet mellom eierne og de bruksberettigede. Eiernes andeler er da blitt vanlig privat eiendom. Se for øvrig allmenning. K.J.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.