Leksikon:Pundarspann

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Pundarspann, rogalandsk kornvekt, lik 1/24 pundarspund (kornskippund) = 36 merker. I 1500- og 1600-årene var pundarspann trolig en bismervekt-enhet på 36 bismermerker, det vil si samme vekt som 30 merker eller pundarmerker i skippundvekt­systemet. Da bismermarken økte i vekt, først ved overgangen til kølnsk vekt ca. 1600 og dernest ved forordning 1. mai 1683, fortsatte en å regne pundarspann lik 36 merker. Fra 1683 var 1 mark = 249,875 g, det vil si at pundarspann ble nokså nøyaktig 9 kg. I løpet av 1700-tallet fortrengte pundarspann den eldre kornvektenheten spann (7,72 kg) i det meste av Rogaland. Jf. bismervekt, skippundvekt II C, spann. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.